Konkurs na najlepsze inwestycje budowlane

Do 21 października będą przyjmowane zgłoszenia do trzeciej odsłony konkursu Architectus civitatis nostrae - Budowniczy naszego miasta. Nagrody przyznawane od 2016 r. mają wyróżnić najlepszych inwestorów budujących w Poznaniu.

Nagrody Prezydenta Miasta Poznania Architectus civitatis nostrae - Budowniczy naszego miasta są przyznawane co dwa lata, począwszy od 2016 r. W tegorocznej odsłonie konkursu wyróżnione zostaną projekty zrealizowane w latach 2018-2019.

Zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss podkreślił, że oryginalna i funkcjonalna architektura nie tylko podnosi jakość życia w mieście, ale jest też magnesem przyciągającym nowych mieszkańców.

„Spośród wyróżniających się realizacji kapituła nagrody wyłoni i uhonoruje najlepsze. Architectus civitatis nostrae to również forma podziękowania przedsiębiorcom, którzy poprzez swoje inwestycje w stolicy Wielkopolski przyczyniają się do jej rozwoju” – opisał Guss.

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania Piotr Sobczak wyjaśnił, że kapituła konkursu wyróżni firmy, których inwestycje najlepiej odpowiadają na potrzeby mieszkańców, a ich rozwiązania architektoniczne wzbogacają miasto. „Jurorzy ocenią nie tylko estetykę, funkcjonalność i zagospodarowanie terenu, ale także otwartość i dostępność inwestycji. Kapituła zwróci również uwagę na zieleń i aspekty energetyczno-ekologiczne” – zaznaczył.

„W inwestycjach na terenach zdegradowanych dodatkowo oceniana będzie ich zgodność z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji, a także to, w jaki sposób dany projekt wpłynął na poprawę życia i pracy poznaniaków” – dodał.

Wybrane inwestycje zostaną nagrodzone w trzech kategoriach: obiektów usługowych, kompleksów mieszkaniowo-usługowych i działań inwestycyjnych na terenach zdegradowanych.

W komunikacie poznańskiego magistratu podano, że nominacje do wyróżnienia mogą zgłaszać mieszkańcy, przedsiębiorcy i ich organizacje, a także instytucje, fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz kapituła nagrody.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 października przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP pod adresem mailowym ua@um.poznan.pl. Szczegóły dotyczące nagrody można znaleźć na stronie www.poznan.pl/architektura. Wyniki tegorocznej odsłony konkursu zostaną podane w grudniu.

Źródło

Skomentuj artykuł: