Kto i jak może się starać o środki z tarczy dla MŚP?

Komisja Europejska zatwierdziła polski program dla firm, które z powodu pandemii musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność.

Na program pomocy składają się dotację dla mikroprzedsiębiorstw i w formie dopłat do niepokrytych kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet programu wynosi 13 mld zł (ok. 2,91 mld  euro), z czego 6,5 mld zł ma być przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw i  6,5 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Możliwe jest przesunięcie do 20 proc. środków pomiędzy dwoma formami wsparcia przy zachowania budżetu 13 mld zł.

Dla kogo pieniądze?

Organem przyznającym pomoc, odpowiedzialnym za wdrożenie środków z Tarczy 2.0 jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Pomoc może być udzielana od 15 stycznia 2021 r. Wnioski można składać do 28 lutego 2021 r. Środki mogą być przekazane przedsiębiorcom prowadzącym działalność w 38 branżach z Polskiej Klasyfikacji Działalności: (więcej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/tarcza-finansowa-dla-msp-20)

Program ma zapobiec znacznemu spadkowi przychodów i utracie płynności finansowej, a w konsekwencji zmniejszeniu ryzyka utraty miejsc pracy i bankructwa najbardziej dotkniętych przedsiębiorstw.

Warunki otrzymania pomocy 

Są to firmy zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce Spełniające następujące kryteria kwalifikowalności:

- muszą odnotować spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu z okresem od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub  od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

- nie mają zaległości podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku;

- prowadziły działalność gospodarczą zarówno na dzień  31 grudnia 2019 r., jak i na dzień stosowania środków (działalność gospodarcza prowadzona w obu powyższych terminach);
które w dniu złożenia wniosku nie były w likwidacji, w upadłości, w restrukturyzacji;
przedsiębiorcy zarejestrowani na terytorium RP w CEIDG lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oraz

- mający rezydencję podatkową na terenie EOG; ponadto rzeczywisty beneficjent  w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe przy zobowiązaniu do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej do EOG w ciągu dziewięciu miesięcy od daty przyznania pomocy w ramach środków.

Pomoc dla mikroprzedsiębiorstw

Przeznaczona dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż PKD oraz o rocznym obrocie lub sumie bilansowej nie przekraczającej 2 000 000 EUR. Maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca może uzyskać to 36 000 zł na pracownika.

Jeżeli przedsiębiorca otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0, maksymalna kwota dofinansowania otrzymanego z obu Tarcz nie może przekroczyć 72000 zł na pracownika. Zaliczka zwrotna będzie musiała zostać zwrócona, jeśli średni poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. nie zostanie utrzymany.

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

Przeznaczona dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż PKD o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 000 000 EUR lub sumie bilansowej nie przekraczającej 43 000 000 EUR.
Pomoc w formie zaliczek zwrotnych, które pokryją część niepokrytych kosztów stałych tych przedsiębiorstw, w przypadku których wybuch COVID-19 spowodował zawieszenie lub ograniczenie ich działalności.

Pomoc zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które odnotują spadek obrotów o co najmniej 30 proc.  w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Pomoc do wysokości 70 proc. niepokrytych kosztów stałych, ale nie więcej niż 3,5 mln zł na przedsiębiorstwo.

Kwota pomocy jest dodatkowo ograniczona do 72 000 zł na pracownika, jeżeli firma otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0. Maksymalna kwota pomocy z obu Tarcz nie może przekroczyć 144 000 zł na pracownika.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: