Kurtyka: Mamy poważne wątpliwości co do planów zwiększenia celu emisyjnego UE

Zaktualizowany projekt Polityki energetycznej Polski, finansowanie transformacji energetycznej i kwestie dotyczące Nord Stream II to główne zagadnienia, które zostały poruszone w trakcie wideokonferencji ministra klimatu Michała Kurtyki z unijną komisarz ds. energii Kadri Simson. 

W trakcie spotkania minister przedstawił założenia i cele zaktualizowanego projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040), który uwzględnia kwestie klimatyczne i środowiskowe, a także potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, sprawiedliwej transformacji, odbudowy po pandemii COVID-19, stabilnego rynku pracy i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Zgodnie z założeniami projektu, do 2040 r. znaczna część mocy opalanych węglem zostanie wycofana z krajowego systemu energetycznego.

Jesteśmy zdeterminowani, aby zmniejszyć emisje i zmodernizować gospodarkę w kierunku niskoemisyjnym. Mamy jednak poważne wątpliwości co do przedstawionych przez Komisję Europejską planów zwiększenia celu emisyjnego UE do 2030 r., gdyż nie uwzględniają one specyfiki takich krajów, jak Polska

zaznaczył Kurtyka.

W trakcie spotkania minister klimatu zwrócił także uwagę na znaczenie gazu, jako paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej, a także na potrzebę zapewnienia wsparcia finansowego procesu transformacji oraz inwestycji gazowych ze środków unijnych.

Spotkanie było też okazją to omówienia kwestii dotyczących Nord Stream 2. Jak zaznaczył szef resortu klimatu, obecna sytuacja stanowi dobrą okazję do przemyślenia wsparcia projektu, który zwiększy współzależność UE-Rosja w najbliższych latach. 

Stąd też strona polska zakomunikowała Komisji, że należy jasno określić, iż nie ma możliwości podziału rurociągu (ani fizycznego, ani wirtualnego) i stosowania prawa UE tylko do części odcinka.

Dyrektywa gazowa powinna mieć zastosowanie do całego gazociągu. Mamy nadzieję, że Komisja będzie aktywnie korzystać z tego mocnego narzędzia do egzekwowania unijnych przepisów w stosunku do całego gazociągu

podkreślał minister.

Skomentuj artykuł: