Lichwiarze oskarżeni

Do Sądu Okręgowego w Tarnowie skierowany został akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom oskarżonym o udzielanie pożyczek na lichwiarski procent. Prokurator zarzucił im popełnienie łącznie 42 przestępstw.

Śledztwo w tej sprawie prowadził Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jak poinformował Dział Prasowy PK, akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom został skierowany do Sądu Okręgowego w Tarnowie.

"Prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstw polegających na wyzyskiwaniu przymusowego położenia osób i udzielania im pożyczek na lichwiarski procent. Cztery osoby są również oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejne zarzuty dotyczą również stosowania przemocy i gróźb bezprawnych w celu wymuszenia zwrotu świadczeń niewspółmiernych wobec kwoty udzielonych pożyczek"

przekazała Prokuratura Krajowa.

Jak podano prokurator dodatkowo zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstw polegających na podżeganiu świadków do składania fałszywych zeznań oraz użycie gróźb bezprawnych w celu wywarcia wpływu na treść zeznań i wyjaśnień, obciążających członków zorganizowanej grupy przestępczej. 

"Czyny te zostały popełnione po tymczasowym aresztowaniu czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej"

wyjaśniła PK.

"W toku śledztwa prokurator ustalił, że grupa funkcjonowała na terenie Tarnowa i okolic. Jej członkowie wyzyskiwali przymusowe położenie innych osób, najpierw udzielając takim osobom pożyczek pieniężnych, a następnie domagając się ich zwrotu z uwzględnieniem oprocentowania przekraczającego niekiedy kilkunastokrotnie regulowane przepisami maksymalne odsetki"

tłumaczyła PK.

Według ustaleń śledczych w celu wyegzekwowania dochodzonych roszczeń sprawcy wykorzystywali dokumentację zawierającą prawdziwy podpis pokrzywdzonych, lecz wypełnioną niezgodnie z jego wolą i na ich szkodę.

"Tego rodzaju dokumenty były następnie przedstawione sądom oraz prokuraturze, wywołując w ten sposób błędne przekonanie tych organów co do rzeczywistych podstaw roszczeń majątkowych wobec pokrzywdzonych"

podkreśliła PK.

"Posłużenie się tak przygotowaną dokumentacją przez członków zorganizowanej grupy przestępczej odbywało się z wykorzystaniem zaangażowania prawnika, a następnie adwokata, który również jest oskarżonym w tej sprawie"

przekazali prokuratorzy.

W ramach śledztwa ustalono, że w kilku przypadkach działanie sprawców doprowadziło pokrzywdzonych do znacznych szkód materialnych oraz osobistych.

Po zatrzymaniu wobec pięciu oskarżonych na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za zarzucone w akcie oskarżenia czyny może im grozić do 10 lat więzienia. 

Źródło

Skomentuj artykuł: