Listy z sądu przejdą do lamusa? Dokumenty można pobrać przez internet

Jeszcze do niedawna, aby otrzymać dokument z sądu, z reguły trzeba było wysłać list ze stosownym wnioskiem lub złożyć go osobiście w sekretariacie, a później czekać na listonosza z odpowiedzią. Obecnie coraz więcej spraw można załatwić poprzez internet. Portale informacyjne sądów pozwalają pełnomocnikom nie tylko zorientować się na jakim etapie jest proces, ale też pobrać niektóre protokoły czy postanowienia.

To, że informatyzacja będzie w coraz większym stopniu stosowana w codziennym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, a więc również w sądach, było oczywiste od lat. I tak się działo, choć tempo zmian zapewne nikogo nie satysfakcjonowało. Wybuchła jednak pandemia koronawirusa, w konsekwencji na wiele miesięcy ograniczono wstęp do sądów, kancelarie notarialne, czy adwokackie przeszły na pracę zdalną, a ta sytuacja wymusiła szybsze wprowadzanie technologicznych nowinek w sądowych sekretariatach.

Na to zwracały uwagę nie tylko samorządy prawnicze, ale również organizacje pozarządowe.

Nowe technologie mają coraz większe znaczenie dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości. System losowania sędziów, e-wokanda, czynności procesowe z wykorzystaniem Internetu – to pierwsze rozwiązania, jakie zostały wprowadzone w Polsce. Zmiany obserwujemy także w innych krajach europejskich

podkreślała chociażby niedawno Helsińska Fundacja Praw Człowieka w raporcie „Nowe technologie – Nowa sprawiedliwość”.

Bez wątpienia jedną z kluczowych zmian jest uruchomienie portali informatycznych sądów, które pozwalają pobierać np. pisma procesowe. Jak czytamy chociażby na stronie Sądu Okręgowego w Radomiu:

„Portal Informacyjny Sądów Powszechnych to innowacyjne rozwiązanie dla osób posiadających status strony postępowania lub pełnomocnika, chcących uzyskać bezpośredni dostęp do zasobów informacyjnych zawartych w aktach sądowych w postaci elektronicznej bez wychodzenia z domu. Użytkownik Portalu Informacyjnego uzyskuje dostęp do informacji obejmujących m.in.

  •     stan sprawy, na jakim etapie procedowania znajduje się proces sądowy,
  •     czynności wykonywane przez sąd oraz daty ich dokonania,
  •     wyznaczone terminy posiedzeń,
  •     treść dokumentów w sprawie wygenerowanych przez sąd w postaci elektronicznej (pism, protokołów rozpraw, wyroków, postanowień, uzasadnień),
  •     dane dotyczące postępowania w niższej instancji oraz w postępowaniu międzyinstancyjnym,
  •     protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania”.

Natomiast na oficjalnym rządowym serwisie gov.pl można znaleźć „instrukcję obierania pism sądowych”. Jest ona banalnie prosta – chyba każda osoba użytkująca komputer i korzystająca dotychczas z internetu, powinna sobie bez problemu poradzić zarówno z rejestracją, jak i korzystaniem z profilu. Poza tym korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Zamieszczamy instrukcję do pobrania udostępnioną przez gov.pl (ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA POD TEKSTEM), dlatego nie będziemy jej szczegółowo opisywać, ale warto przedstawić kilka istotnych informacji.
Oczywiście, „odbieranie pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania aktywnego konta w Portalu Informacyjnym oraz dostępu do danej sprawy”.

Ważna uwaga:

„Aktywowanie konta pełnomocnika zawodowego przez pracownika sądu po jego założeniu następuje tylko w jednej apelacji (wybranej przez pełnomocnika na etapie zakładania konta). (…). Zalecane jest aktywowanie konta w Portalu Informacyjnym w każdej apelacji!”.

Dotychczas strony postępowania i pełnomocnicy często nie wiedzieli o sporządzeniu nowego dokumentu, który trafił do akt – dopiero po ich przejrzeniu uzyskiwali taką informację. Teraz się to zmieniło. Istnieje bowiem możliwości otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości o zamieszczeniu kolejnego protokołu czy postanowienia w danej sprawie. Właściwie jedynym warunkiem jest, aby pełnomocnik zawodowy podał adres mailowy, na który informacja ma być kierowana. Oczywiście, z dokumentami nie tylko można się zapoznać, ale też go pobrać.

 

Data pobrania lub otworzenia dokumentu zostanie odnotowana w systemie

podkreślono w instrukcji.

Samo zalogowanie się nie oznacza jednak odbioru opublikowanych dokumentów. Co ważne, „powiadomienia wysyłane z Portalu Informacyjnego informują o zamieszczonych dokumentach, ale także innych zmianach w sprawie (np. o czynnościach sądu lub posiedzeniach)”.

Portal informacyjny umożliwia również zapoznanie się z wcześniejszymi dokumentami zamieszczonymi w aktach. Wystarczy wybrać zakładkę sprawy, z listy wybrać tę konkretną i kliknąć w sygnaturę, a to spowoduje otwarcie okna, w którym znajdują się wszystkie udostępnione przez sąd informacje.

Pełnomocnik zawodowy może utworzyć wiele subkont, dla różnych osób, z których każda będzie posiadała niezależny dostęp do różnych spraw. Korzystanie z subkonta nie wymaga weryfikacji tożsamości przez pracownika sądu. Login użytkownika subkonta utworzony jest z numeru PESEL pełnomocnika zawodowego z dodaniem liczby porządkowej i login ten jest niezmienny

wyjaśnia serwis prawo.pl
Załącznik Rozmiar
d005b46fb5455dc14f224bfc41fac0a52478.pdf 563.13 KB
Źródło

Skomentuj artykuł: