Miejsca pracy będą się automatyzować

Firmy coraz częściej zgłaszają problemy z pozyskaniem pracowników o konkretnych kwalifikacjach. Postępujące trendy automatyzacji i cyfryzacji zaczęły narażać wielu pracowników na ryzyko utraty pracy w przyszłości. Wg raportu OECD aż 14  proc. miejsc pracy może ulec automatyzacji. 

Uczelnie nie kształcą umiejętności technicznych ani miękkich na poziomie wymaganym przez biznes. Co robić, gdy edukacja formalna nie rozwiązuje problemu braków w kompetencjach cyfrowych?

Jeśli na uczelniach nie mamy poczucia, że dostajemy dobre kształcenie zejdźmy niżej: licea, podstawówki, przedszkola. Uczmy dzieci, że zmiana to jedyna pewna w życiu. Tempo zmian jest takie, że nie wiemy co będzie za 5 lat. Nauczmy się zdolności adaptacji do zmiany. Dlatego zaczęłabym od najmłodszych – skomentowała Kamila Zawistowska, z firmy Accenture; członkini rady programowej ds. reskillingu podczas debaty „Reskilling pracowników, odpowiedzialność społeczna firm czy rozwiązanie na brak specjalistów?” która odbyła się na warszawskiej GPW w ramach premiery raportu nt. reskillingu. 

Powinniśmy uświadomić sobie swoje mocne strony, które możemy wykorzystać do up- i reskillingu. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, że np. księgowy może być świetnym testerem aplikacji księgowych. Czasem działy IT szukają ludzi z biznesu do kontaktów z klientem. Trzeba poznać swoje kompetencje (np. poprzez test kompetencji). Zachęcam do uczestniczenia w szkoleniach i webinariach, żeby dowiedzieć się jakie kompetencje są poszukiwane i jakie szkolenia nas ich nauczą. Można skontaktować się z doradcą zawodowym. Warto szukać elastycznych możliwości. „Przyszłość należy do tych, którzy słyszą jej nadejście” to nasze motto. Jeśli chcesz się rozwijać zaproponuj to pracodawcy. Jeśli brak programu reskillingowego, warto poprosić o dofinansowanie od pracodawcy - podsumowała Beata Jarosz, prezes Future Collars.

Wraz z nabywaniem nowych kompetencji wzrasta pewność siebie, pozycja na rynku pracy i samopoczucie. Gdy tego nie ma i pracownik nie inwestuje w siebie, to w sytuacji kryzysowej może się to odbić na jego zdrowiu psychicznym. Reskilling to koło ratunkowe – skomentował Robert Rutkowski, pedagog, terapeuta.

Czy aktywizacja kobiet, job sharing i tworzenie praktyk prorodzinnych to inicjatywy, na które powinniśmy teraz postawić? 

Zdecydowanie tak. Jednak brakuje społecznej akceptacji dla naszych wyborów jako kobiet. Kobiety, które poświęciły się rodzinie napotykają brak zrozumienia – skomentowała Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Wg danych statystycznych dla Europy, pod kątem elastycznych form zatrudnienia kobiet, Polska jest na szarym końcu. Mamy 7  proc. pań zatrudnionych na część etatu. To wynika z regulacji, że jak wraca się na 7/8 etatu po urlopie macierzyńskich ma się rok ochronny. Bez tego ten odsetek byłby jeszcze niższy. W krajach zachodnich (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Belgia, Holandia) 60  proc. kobiet zatrudnionych jest na części etatu. Kraje skandynawskie, średnio ok. 30  proc. kobiet pracuje na część etatu. W tym kierunku powinniśmy iść zdecydowanie.

Źródło

Skomentuj artykuł: