MKiŚ odnosi się do medialnych doniesień

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało oświadczenie, w którym odnosi się do tez przedstawionych w tekście zamieszczonym na stronach portalu Business Insider w sobotę, 10 grudnia. Poniżej publikujemy jego treść w całości.

"Wyższy limit energii także dla samotnych seniorów”

Karta Dużej Rodziny jest formą wspierania dużych rodzin, bądź tych którzy kiedyś byli dużymi rodzinami - prawo do limitu cen w pełni odzwierciedla to przyznane uprawnienie.

"Tania energia dla dewelopera, ale nie dla kogoś, kto buduje dom sam dla siebie”

W obliczu rosnących kosztów energii, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (przede wszystkim wojną w Ukrainie), priorytetem rozwiązań przygotowanych w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej jest zabezpieczenie funkcjonowania gospodarstw domowych i zapewnienie im dostępu do energii elektrycznej na poziomie dotychczas ponoszonych opłat.

Mechanizm mrożenia rachunków do określonych limitów zużycia (2MWh, 2.6 MWh i 3 MWh) miał na celu objęcie odbiorców zużywających energię na potrzeby prowadzonych gospodarstw domowych. Szczególnym wsparciem, polegającym na podwyższeniu limitów zużycia, do zamrożenia cen i stawek opłat zostali objęci odbiorcy o szczególnych "wrażliwościach" tj: osoby niepełnosprawne, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny czy też rolnicy.

Na etapie realizacji inwestycji, tj. budowy domu, nie korzysta się z energii elektrycznej na potrzeby prowadzenia gospodarstwa domowego (z oczywistych względów nie mamy do czynienia z zamieszkiwaniem i gospodarowaniem). Plac budowy jest zaopatrywany w energię elektryczną w ramach przyłącza tymczasowego i przeznaczonej na ten cel taryfy C.

Natomiast MKiŚ analizuje skutki wdrożenia ustawy i będzie reagował na bieżąco.

"Niebezpieczna definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy”

Ustawa o zamrożeniu cen energii jest wykonaniem europejskiego rozporządzenia, w tym w szczególności doprecyzowuje i implementuje mechanizmy zamrożenia cen oraz tworzy procedury wdrożeniowe, których europejskie regulacje nie przewidują. W tym celu zdecydowaliśmy się na wykorzystanie polskich przepisów dotyczących działalności gospodarczej, które stanowią wykonanie prawa UE w tym zakresie. Celem jest jak najszersza pomoc podmiotom gospodarczym w zakresie cen energii.

"Do przetargów nikt się nie zgłasza, bo może inni zarobią na rekompensatach”

Prowadzimy dialog ze stroną społeczną i przedsiębiorstwami. Nie jest możliwa sytuacja, że przedsiębiorca jako dostawca rezerwowy otrzyma wyższą rekompensatę – ustawa tego nie przewiduje. Wysokość rekompensaty będzie uzależniona od sytuacji na rynku energii, a nie formy sprzedaży.

"Kara za oszczędzanie energii przed kryzysem”

Na kierowników jednostek sektora finansów publicznych został nałożony obowiązek podejmowania działań w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w związku z obecnym kryzysem na rynku nośników energii. Zgodnie z ustawą obowiązek ten obejmuje ściśle wskazane instytucje i nie obejmuje m.in szkół, oświetlenia ulicznego czy infrastruktury krytycznej. Ważne jest wzmocnienie wzorcowej roli sektora finansów publicznych w zakresie oszczędności energii, a tym samym zachęcenie szerokiego grona odbiorców do podejmowania efektywnych środków w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Warto podkreślić, że w związku z trwającym kryzysem energetycznym w Europie, MKiŚ przygotowało szereg rozwiązań legislacyjnych, których celem jest zniwelowanie rosnących cen energii czy gazu, wynikających z bezprawnej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Są to m.in.

- Zamrożenie cen gazu w 2023 roku – wartość około 30 mld zł

- Dodatek osłonowy – wartość to ponad 4 mld zł

- Dodatek węglowy – wartość to ponad 13,5 mld zł

- Dodatek do paliw innych niż węgiel – wartość to ponad 1,9 mld zł

- Dodatek dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej – wartość to ponad 1,2 mld zł

- Ciepło z rekompensatą – wsparcie dla odbiorców ciepła systemowego – wartość to około 6,9 mld zł

- Wsparcie dla odbiorców prądu: gwarancja cen na obecnym poziomie w przypadku zużycia energii do 2/2,6/3 MWh, gwarantowana cena po przekroczeniu limitów dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wrażliwych.

Źródło

Skomentuj artykuł: