Mocny początek roku Banku Pekao

Bank Pekao SA rozpoczął 2023 r. mocnym akcentem, zysk netto w I kwartale roku wyraźnie wzrósł przy braku nietypowych zdarzeń i dzięki optymalnemu wykorzystaniu wyższych stóp procentowych. Bank dobrze kontrolował koszty operacyjne, utrzymał wysokie dynamiki w bankowości dla firm, a kwartalna sprzedaż kont osobistych była rekordowa. Standardowe koszty ryzyka zostały na niskim poziomie.

Skonsolidowany zysk netto Banku w I kw. 2023 r. wzrósł o 60 proc. do 1,446 mld zł 
z 907 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, a także był o 63 proc. wyższy od wyniku netto z czwartego kwartału 2022 r. Decydujące znaczenie dla wzrostu zysku netto rok do roku miała poprawa wyniku odsetkowego, przy braku obciążenia wyniku nietypowymi zdarzeniami. 

– Weszliśmy w 2023 r. z bardzo dobrymi wynikami, rosnącymi wolumenami i rekordem w sprzedaży kont. Oczywiście przed nami, jak i całym sektorem bankowym, wyzwania związane ze spowolnieniem gospodarczym, ale myślę, że kolejny raz udowodnimy naszą elastyczność na potrzeby klienta i biznesową odporność 

– mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

– Tradycyjnie wielką wagę przywiązujemy do dywersyfikacji modelu biznesowego, jakości portfela i mocy naszego bilansu. Dowodem na naszą silną pozycję kapitałową są plany podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

Bank ma bardzo dobrą pozycję kapitałową. Na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,5 proc., a Tier1 15,7 proc. W obydwu przypadkach znajdowały się one bardzo wyraźnie powyżej regulacyjnych minimów. 

Na uwagę zasługuje wyraźny przyrost wolumenów kredytowych w segmencie dla biznesu. zarówno w segmencie dużych korporacji, jak i w bankowości przedsiębiorstw. W przypadku firm z segmentu MŚP i MID wzrost wolumenu kredytów wyniósł 14 proc, a dużych korporacji 7 proc.

Okres od stycznia do marca był rekordowy pod względem sprzedaży nowych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych. Tylko w pierwszym kwartale przybyło 164 tys. nowych kont, to o 25 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sukcesywnie rośnie liczba klientów bankowości mobilnej Pekao, z której aktywnie korzystało na koniec I kw. 2023 roku 2,9 miliona klientów w porównaniu do 2,5 miliona rok wcześniej. Cel strategiczny na 2024 rok to 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.

O większym ucyfrowieniu klientów może świadczyć sprzedaż pożyczek gotówkowych, która już w 82 proc. odbywa się zdalnie. Miniony kwartał był również rekordowy z punktu widzenia sprzedaży kart kredytowych. 

Co ważne, w marcu co druga karta kredytowa sprzedana została w kanałach zdalnych.

W ubiegłym tygodniu zarząd Banku Pekao zarekomendował, by na dywidendę z zysku osiągniętego w 2022 roku przeznaczyć 958 mln zł, co daje 3,65 zł dywidendy na akcję.

Źródło

Skomentuj artykuł: