Mocny wzrost sprzedaży czołowej firmy ubezpieczeniowej

W pierwszym kwartale tego roku Grupa PZU zwiększyła przychody brutto z ubezpieczeń do 6,4 mld zł. Dynamika sprzedaży mierzona składką przypisaną brutto była wyższa od całego rynku, co przełożyło się na wzrost udziału Grupy rok do roku. Zysk netto wyniósł 1,16 mld zł, co oznacza wzrost o 30,7% r/r. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 18,9%, znacznie przekraczając cel strategiczny. 

Wyniki Grupy PZU w I kw. 2023 r. zostały po raz pierwszy zaprezentowane w nowym, wdrożonym od 1 stycznia br. międzynarodowym standardzie sprawozdawczości finansowej MSSF 17. Zmienia on znacząco sposób wyceny umów ubezpieczenia i prezentowania wyników finansowych ubezpieczycieli.

- Rozpoczęliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami pod względem sprzedaży i rentowności. Zwiększyliśmy przychody z ubezpieczeń o 6,7% r/r, do 6,4 mld zł, umacniając Grupę PZU na pozycji numer jeden z największym udziałem w rynku. Ponownie za dobrą dynamikę przychodów odpowiadały ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe, zwłaszcza w segmencie pozakomunikacyjnym, gdzie wzrost sięgnął 16,7% r/r, a w przypadku segmentu komunikacyjnego - w ubezpieczeniach autocasco, w których przychody wzrosły o 16,5% r/r. Osiągnęliśmy przy tym bardzo dobrą rentowność naszej podstawowej działalności. Wskaźnik mieszany dla ubezpieczeń majątkowych wyniósł 85,7%. W segmencie życiowym w kluczowych dla nas ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych marża operacyjna sięgnęła 15,3%. Zdolność do ciągłego rozwijania biznesu ubezpieczeniowego przy utrzymywaniu jego wysokiej rentowności to znak rozpoznawczy PZU, wyróżniający nas na tle rynku 

– mówi prezes PZU dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

Według standardu obowiązującego do końca 2022 r., podstawowym miernikiem rozwoju działalności ubezpieczeniowej była składka przypisana brutto, zastąpiona teraz przychodami brutto z ubezpieczeń. Dla porównania, przy zastosowaniu poprzedniego standardu sprawozdawczości MSSF 4, składka przypisana brutto w I kw. 2023 r. wyniosłaby 7,1 mld zł (wzrost o 12,8% r/r).

Warto też odnotować wzrost przychodów z ubezpieczeń w zagranicznych spółkach Grupy PZU, przede wszystkim w państwach bałtyckich. W I kw. br. zwiększyły się one o 19,4% r/r.

Zysk netto Grupy PZU, przypisany właścicielom jednostki dominującej, wyniósł w I kw. 2023 r. 1,16 mld zł, czyli był wyższy o niemal jedną trzecią w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Wdrożenie MSSF 17 wpłynęło nie tylko na sposób prezentacji wyniku netto, ale też na zmianę wyceny kapitałów własnych, a także pojawienie się nowego, skorygowanego wskaźnika zwrotu na kapitale - aROE. W I kw. wzrósł o 3,4 punktu procentowego rok do roku i wyniósł 18,9%, wyraźnie przekraczając cel strategiczny. Dla porównania, zgodnie z poprzednim standardem MSSF 4, wskaźnik ROE wyniósłby w I kw. br. 23,6%.

Źródło

Skomentuj artykuł: