Monitoring radiacyjny. Jest najnowszy komunikat

Obecnie na terenie Polski nie ma zagrożenia radiacyjnego dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska - podała Państwowa Agencja Atomistyki. 

Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco analizuje dane otrzymywane z krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

PAA od 2015 roku sukcesywnie rozbudowuje krajowy monitoring radiacyjny. Obecnie monitoring tworzy ponad 70 urządzeń pomiarowych w tym 39 stacji PMS. Mapa sytuacji radiacyjnej w kraju dostępna jest na stronie PAA: https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna

Źródło

Skomentuj artykuł: