Morska energetyka wiatrowa - historyczna szansa na skok technologiczny

Rola administracji publicznej w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku była tematem debaty podczas konferencji Forum 590. W wydarzeniu, wziął udział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Polska posiada jedne z najlepszych warunków do produkcji energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych. Powoduje to duże zainteresowanie firm energetycznych, dostawców technologii, firm budowalnych i całego otoczenia biznesu zielonej energii. Jednym z zasadniczych wyzwań w tym obszarze jest konieczność wypracowania rozwiązań dających szansę rozwoju polskich firm.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi historyczną szansę na skok technologiczny w wielu obszarach. Praktycznie każda gałąź gospodarki morskiej będzie zaangażowana w tym temacie, nie wyłączając zaplecza badawczo-rozwojowego oraz uczelni morskich

powiedział wiceminister.

Dodał także, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej będzie generował popyt, potrzebny dla przezwyciężenia skutków pandemii Covid-19 i budowy silnej polskiej gospodarki morskiej w przyszłości.

Obecnie trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Przyjęcie planu przyczyni się do wszechstronnego rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi morskiej, turystyki i rybołówstwa oraz do przemysłowego i energetycznego wykorzystania zasobów morza, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego i podwodnego dziedzictwa kulturowego. Przyczyni się również do przekrojowego uporządkowania wiedzy i faktycznego skrócenia procedur administracyjnych.

Skomentuj artykuł: