Moskwa: Rozwój sektora OZE idzie w dobrym kierunku

- Na przestrzeni ostatnich sześciu lat polski rząd konsekwentnie wywiązuje się ze złożonych wcześniej zobowiązań dotyczących zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przyspieszenia transformacji krajowego sektora energetyki. Dane GUS za 2020 r. o udziale źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii potwierdzają, że rozwój sektora OZE idzie w dobrym kierunku - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Wg danych GUS w 2020 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 16,13%. Tym samym Polska osiągnęła 15% cel, zgodny z dyrektywą RED z 2009 r.

Zdaniem minister Moskwy, ostatnie lata to czas znaczących zmian na rynku energii w Polsce i wzrastającego udziału w wolumenie wyprodukowanej energii odnawialnych źródeł energii.

- To też okres, kiedy dzięki zamianom legislacyjnym nastąpił rozwój energetyki wielkoskalowej i obywatelskiej - rozpoczynając gwałtowny przyrost liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych. Stworzone zostały również stabilne ramy wsparcia dla rozwoju energetyki wiatrowej na morzu - zauważyła.

Jak zaznaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska, inwestycje w OZE to dostęp do taniej energii i poprawa jakości powietrza.

- Aby umożliwić mieszkańcom Polski obniżenie rachunków za energię i oddychanie czystszym powietrzem, realizujemy programy tj.: „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze”, „Energia Plus” czy „Moje Ciepło”, których celem jest m.in. wsparcie indywidualnych źródeł energii. Można uzyskać wsparcie np. na zakup instalacji PV - 3000 zł.  W trzech edycjach programu „Mój Prąd” na ten cel przeznaczyliśmy ponad 1,8 mld zł, a złożonych zostało ponad 440 tys. wniosków - wyjaśniła.

Fotowoltaika, obok lądowej energetyki wiatrowej, jest najszybciej rozwijającą się technologią OZE w Polsce. Ich łączna moc zainstalowana na koniec października 2021 r. wyniosła 6 687 MW wobec zaledwie 108 MW w 2015 r., z czego większość stanowiły mikroinstalacje PV, a ich moc przekroczyła 5 000 MW.

- Obecnie mamy już ponad 744 tys. prosumentów. Nie byłoby tego sukcesu bez programu „Mój Prąd”, cieszącego się ogromną popularnością wśród Polaków. Dlatego też w I kwartale 2022 r. planujemy uruchomić jego czwartą edycję, która oprócz instalacji PV będzie wspierała zakup magazynów energii, ciepła oraz systemów zarządzania energią - dodała.

Minister podkreśliła jednak, że OZE to nie tylko fotowoltaika - Polska wspiera wiele gałęzi przemysłu, tj. pompy ciepła, biogazownie rolnicze czy offshore.

- Liczba zainstalowanych pomp ciepła wzrosła ponad 3-krotnie w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2015 r. pomp ciepła było ok. 60 tys. natomiast w 2020 r. liczba ta wyniosła 185 tys. Dodatkowo, dynamicznie rozwijającym się sektorem w Polsce są też biogazownie rolnicze. Z 78 w 2015 r. do 126 w listopadzie 2021 r. - poinformowała.

- Łącznie na inwestycje do 2021 r. wydano ponad 9,4 mld zł. Wkrótce czekają nas kolejne, dzięki którym nie tylko zwiększy się niezawodność infrastruktury przesyłowej i umożliwi przyłączenie nowych źródeł wytwórczych, lecz także możliwość prowadzenia wymiany handlowej z innymi państwami. Ogólnie w latach 2016-2020 Polska zainwestowała w rozbudowę i modernizację krajowego systemu elektroenergetycznego 37,7 mld zł - powiedziała.

- Ponadto wprowadziliśmy korzystne rozwiązania podatkowe w postaci ulgi termomodernizacyjnej, czyli odliczenia od podatku dochodowego kosztów poniesionych w wyniku realizacji termomodernizacji w budynku jednorodzinnym, w ramach której można odpisać od dochodu wydatki na instalację fotowoltaiczną - przypomniała.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, w 2019 r. z tego rozwiązania skorzystało ok. 207 tys. podatników na łączną kwotę 3,134 mld zł. Średnio jeden podatnik odliczył w ramach ulgi termomodernizacyjnej około 15 110 zł. W 2020 roku z odliczenia skorzystało 451 tys. podatników na kwotę 7,5 mld zł, a zysk podatników wyniósł 1,4 mld zł. Oznacza to, że średnio każdy podatnik odliczył w ubiegłym roku 16 629 zł. W ciągu dwóch lat odliczenia wyniosły ponad 10,5 mld zł.
 

Skomentuj artykuł: