Na polskim rynku inwestycyjnym prym wiedzie sektor logistyczny

Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych w naszym kraju do końca III kwartału br. był wyższy o 22% niż w pierwszych dziewięciu miesiącach ub. roku - wynika z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.

- Polski rynek odnotował dobry wynik w pierwszych trzech kw. br. pomimo takich trudności jak spowolnienie gospodarcze, podwyżki stóp procentowych czy wojna w Ukrainie. Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych do końca III kwartału wzrósł do 4,31 mld euro i był wyższy o 22% niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. Ponadto na sfinalizowanie transakcji czekają aktywa o łącznej wartości ponad 1,7 mld euro. Prym wiedzie sektor logistyczny z 60-proc. udziałem w całkowitym wolumenie inwestycyjnym za trzeci kwartał 2022 r. Korekta cen dotyczy wszystkich klas aktywów, jednak dekompresję stóp kapitalizacji łagodzi wzrost stawek czynszu - zwłaszcza w sektorze magazynowym. Inwestorzy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wykorzystują wydłużenie procesów decyzyjnych przez graczy paneuropejskich i obecnie dominują w sektorze nieruchomości biurowych - komentuje Jeff Alson, International Partner, Head of CEE Capital Markets w C&W.

Na rynku nieruchomości biurowych w III kwartale br. odnotowano znaczący wolumen obrotów na poziomie 502 mln euro, na który złożyły się jednak tylko cztery transakcje, przy czym sprzedaż warszawskiego wieżowca Generation Park Y firmie Hansainvest miała aż blisko 57-proc. udział.

Dużą popularnością cieszą się aktywa core+ (oferujące stopy kapitalizacji na poziomie przekraczającym 6%), o czym świadczy kilka transakcji w toku w Warszawie i na głównych rynkach regionalnych. Inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej nadal stanowią najbardziej aktywną grupę kupujących zainteresowanych Polską, których przyciąga dostępność aktywów wysokiej jakości i wycenianych według wartości godziwej.

Najwyższym zainteresowaniem inwestorów nadal cieszy się rynek nieruchomości logistycznych, którego udział w wolumenie transakcji inwestycyjnych w III kwartale 2022 r. sięgnął 60%. Największą tegoroczną transakcją w Europie Środkowo-Wschodniej był zakup międzynarodowego portfela nieruchomości Hillwood przez CBRE IM, co świadczy o dużym zaangażowaniu globalnego kapitału w kolejne inwestycje w Polsce. Podobnie jak w przypadku innych sektorów i rynków, korekta cen ma miejsce również w segmencie nieruchomości logistycznych, w którym stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów przekraczają 4%.

Aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości handlowych w 2022 r. osiągnęła najwyższy poziom od kilku lat, a prognozowany wolumen transakcji za cały rok może znacząco przekroczyć ubiegłoroczny wynik. Zarówno centra, jak i parki handlowe postrzegane są przez kapitał międzynarodowy i krajowy z Europy Środkowo-Wschodniej jako atrakcyjne produkty inwestycyjne. Jednak, podobnie jak w innych sektorach, wzrost kosztów finansowania wpływa na wysokość cen nieruchomości handlowych, co może spowodować spowolnienie aktywności inwestycyjnej na tym rynku w najbliższych miesiącach.

Rynek finansowania dłużnego w ostatnich miesiącach stanął w obliczu nowych wyzwań w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Z powodu wysokiej inflacji w strefie euro i znacznie wyższej w Polsce, stawki EURIBOR i WIBOR wzrosły do najwyższego poziomu od odpowiednio 12 i 20 lat.

Prognozowana stagnacja i spadek aktywności deweloperskiej spowodowały zmianę nastawienia banków do wszystkich sektorów nieruchomości na bardziej zachowawcze.
Banki obecnie ostrożniej podejmują decyzje o udzielaniu kredytów deweloperom i inwestorom. Doświadczenie inwestorów i umiejętność aktywnego zarządzania aktywami mają większe znaczenie niż lokalizacja, jakość obiektu czy wiarygodność najemców.

Wzrost inflacji, wysokie oprocentowanie kredytów oraz rosnące koszty budowy spowodowały znaczące spowolnienie sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym wśród klientów indywidualnych. Czynniki te w połączeniu z napływem tysięcy uchodźców z Ukrainy przyczyniły się do dynamicznego wzrostu popytu na mieszkania na wynajem. To otwiera duże możliwości przed inwestorami instytucjonalnymi poszukującymi aktywów lub inwestycji generujących dochód.

Jedną z ważniejszych transakcji ostatnich kilku miesięcy w sektorze living był zakup przez Xior Student Housing portfela istniejących i planowanych akademików należących do BaseCamp, w tym trzech działających domów studenckich w Polsce, za blisko 1 mld euro.

Źródło

Skomentuj artykuł: