Najdłuższy odcinek Batlic Pipe na ukończeniu w lipcu

W końcową fazę wchodzą prace przy budowie gazociągu Goleniów - Ciecierzyce  który wchodzi w skład realizowanego przez GAZ-SYSTEM projektu Baltic Pipe, To najdłuższy, bo mierzący blisko 122 km, lądowy odcinek gazowej magistrali, która umożliwi dostawę do Polski gazu ze złóż norweskich.  

- To dla nas bardzo ważny kontrakt, zarówno ze względu na skalę, jesteśmy bowiem odpowiedzialni za wykonanie najdłuższego lądowego odcinka Baltic Pipe, jak i konieczność zapewnienia najwyższej jakości gazociągu. Jednocześnie udało nam się, mimo trudnej sytuacji na rynku materiałów budowlanych i odpływowi ukraińskich pracowników, utrzymać wysokie tempo prac. Wszystko więc wskazuje na to, że budowany przez nas odcinek, wraz z obiektami towarzyszącymi, uzyska pozwolenie na użytkowanie już w lipcu. Realizowany przez GAZ-SYSTEM projekt Baltic Pipe to strategiczny element infrastruktury naszego kraju, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne państwa - mówi Artur Popko, prezes Budimex SA, generalnego wykonawcy odcinka.

W czerwcu Budimex planuje z Inwestorem dokonać Odbioru Technicznego -  miesiąc przed terminem umownym. W czerwcu i lipcu zostanie wykonany nagazowanie i rozruch odcinka, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić w lipcu.

- To już trzeci kontrakt, który wykonujemy dla GAZ-SYSTEM-u. To doświadczenie pozwala nam na utrzymanie wysokiego tempa prac przy zapewnieniu odpowiedniej jakości wykonania. Podobnie jak w przypadku realizowanego przez nas odcinka gazociągu na Słowację, także odcinek Baltic Pipe planujemy ukończyć przed terminem, choć wyzwań inżynieryjnych nie brakowało. Ominięcie przeszkód naziemnych, takich jak rzeki czy drogi, wymagało od nas wykonania 55 przejść bezwykopowych, metododami mikrotunelowania, przewiertów i przecisków oraz 4 przekroczenia w najnowocześniejszej technologii Direct Pipe. Tak powstały przewierty pod rzekami Ina, Pełcz oraz Krąpiel i ostatni, najdłuższy w Polsce, pod Wartą, o długości 1400 m - mówi Piotr Świecki, dyr. budownictwa energetycznego w firmie Budimex.

- Oprócz samego rurociągu, o długości blisko 122 km, połączonego za pomocą ok. 8 tys. spoin, zrealizowaliśmy także cztery obiekty technologiczne: rozbudowę Tłoczni Gazu Goleniów o zespół śluzy nadawczej tłoka oraz budowę zespołów zaporowo-upustowych w Kolonii Kiczarowo, Przywodziu oraz Buszowie. Obecnie przygotowujemy gazociąg do przyłączenia do części obiektowych na obydwu końcach odcinka - mówi Szczepan Konopczak, kier. kontraktu z firmy Budimex.

Zgodnie z zapowiedziami Inwestora, przesył gazu  Baltic Pipe ma zostać uruchomiony  w październiku 2022 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: