Największy program w historii UE na półmetku

Wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej osiągnęło półmetek. Polska zawnioskowała do Komisji Europejskiej o refundację ponad połowy zainwestowanych środków, dzięki czemu w najbliższym czasie na koncie programu saldo wpływów osiągnie pułap aż 13,7 mld euro. Podpisaliśmy umowy o dofinansowanie na około 90 proc. dostępnych funduszy. Mamy fundamentalny wpływ na rozwój gospodarczy Polski, dzięki 24,6 mld euro zainwestowanym do tej pory ze środków Unii Europejskiej.

- Budżet POIiŚ stanowi ponad 33 proc. wszystkich pieniędzy, które Polska otrzymała z UE w obecnej perspektywie finansowej. Program wspiera rozwój najważniejszych sektorów polskiej gospodarki. Dzięki pieniądzom z Programu przybywa nowych ekspresowych i bezpiecznych kilometrów na drogowej mapie Polski, przywracamy dawny blask zabytkom, odnawiamy uczelnie oraz inwestujemy w lepsze wyposażenie szpitali. Przy realizacji projektów kładziemy również nacisk, by inwestycje, realizowane były z poszanowaniem środowiska naturalnego - mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

POIiŚ jest największym programem wdrażanym w UE, a środki z UE przeznaczone na jego realizację to około 27,4 mld euro.
 

- Program realizowany jest bardzo sprawnie, głównie za sprawą wspólnych wysiłków instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ oraz beneficjentów. Pomimo pandemii koronawirusa nadal mamy dobre tempo realizacji Programu. Jest to możliwe, dzięki Funduszowemu Pakietowi Antywirusowemu. Ma on dwa cele: skierować fundusze unijne na walkę z koronawirusem i bezpiecznie przeprowadzić przez gospodarcze turbulencje tych, którzy skorzystali ze środków europejskich

zaznacza minister Jarosińska-Jedynak.

Dotychczas podpisane umowy zakładają budowę lub modernizację m.in.: 1 639 km nowych autostrad i dróg ekspresowych. Część inwestycji zostało już zakończonych - oddano do ruchu 1 090 km dróg, w tym 950 km dróg ekspresowych i 140 km krajowych. W ramach Programu realizowanych jest 12 projektów dworcowych o łącznej wartości całkowitej ponad 1 mld zł.
 

Skomentuj artykuł: