Najwyższy wynik netto banku od 2,5 roku

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Grupa Banku Ochrony Środowiska wykazała zysk netto w wysokości 30,7 mln zł wobec 50,5 mln zł rok wcześniej.

 

Pozytywny wpływ na wypracowany wynik miał wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji. W omawianym okresie dochody z tego tytułu wyniosły 104,9 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 9% r/r, głównie dzięki lepszym wynikom z działalności maklerskiej. Dom Maklerski BOŚ utrzymał pozycję wicelidera pod względem salda otwartych rachunków zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Trzeci kwartał tego roku był dla Banku najlepszym od dwóch lat pod względem wartości udzielonych kredytów i pożyczek. W okresie lipiec-wrzesień 2021 r. ich kwota sięgnęła prawie 1,2 mld zł. To o 37% więcej niż w drugim kwartale br. i o 54% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Narastająco, od stycznia do września 2021 r. BOŚ udzielił kredytów i pożyczek na kwotę blisko 3 mld zł, tj. o 27% więcej r/r. Sprzedaż kredytów proekologicznych wyniosła niemal 1,2 mld zł i była wyższa o 14% r/r.

Wyniki za trzeci kwartał odzwierciedlają kierunki rozwoju Grupy BOŚ nakreślone w przyjętej w czerwcu br. strategii na lata 2021-23. Główny nacisk kładziemy na pogłębianie naszej specjalizacji w doradzaniu, organizowaniu i finansowaniu projektów przyjaznych środowisku i związanych z zieloną transformacją polskich przedsiębiorstw i samorządów. W pierwszych trzech kwartałach tego roku udział kredytów proekologicznych w sprzedaży kredytów ogółem wyniósł około 40%. Chcemy, aby ten odsetek zdecydowanie rósł w kolejnych okresach. Jednym z naszych celów jest bowiem wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50% już w 2023 r. Można się zatem spodziewać, że zielone produkty finansowe będą odgrywać jeszcze większą rolę w rozwoju naszego biznesu

powiedział Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

III kwartał 2021 r. był także okresem licznych innych wydarzeń o istotnym znaczeniu z punktu widzenia nowej strategii i dalszego rozwoju Grupy BOŚ:

  •     Bank pozyskał 75 mln euro z EBI na finansowanie projektów służących ochronie klimatu dla MSP oraz podmiotów sektora publicznego.
  •     Dom Maklerski BOŚ zorganizował w konsorcjum emisję zielonych obligacji dla spółki Famur o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł, z czego BOŚ objął transzę 100 mln zł.
  •     BOŚ został również pierwszym bankiem, który podpisał umowę z NFOŚiGW na dystrybucję dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych dla firm w ramach programu Mój Elektryk.
  •     Ponadto, Bank przystąpił do dwóch strategicznych z punktu widzenia rozwoju OZE w Polsce porozumień: na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i wodorowego.

Kolejnym kamieniem milowym w realizacji strategii rozwoju Grupy BOŚ było ogłoszenie w październiku br. strategii oraz publikacja pierwszego raportu ESG.

Źródło

Skomentuj artykuł: