Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Sprawdź, co się zmieni

Bezpieczeństwo oraz stabilność rynku obrotu gotówkowego to kluczowe aspekty gwarantujące niezakłóconą i płynną realizację procesów zaopatrywania obywateli w pieniądz gotówkowy przez wszystkich jego uczestników.

NBP poinformował o publikacji dokumentu Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego (NSBOG). Jest ona dokumentem przygotowanym w 2021 r. przez Radę ds. obrotu gotówkowego przy Zarządzie NBP. Propozycje ujęte w Narodowej Strategii odnoszą się do kluczowych obszarów funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego oraz do jego uczestników. 

Proponuje się także prowadzenie przez NBP regularnych badań opinii publicznej obejmujących przedmiotowe zagadnienia, jak również opracowanie ogólnodostępnej mapy dostępności gotówki w Polsce. Koncepcja ta wiąże się też z dążeniem do opracowania i przyjęcia regulacji obligującej odpowiednie podmioty do przekazywania do NBP regularnych informacji w zakresie liczby punktów dostępu do gotówki oraz ich położenia (tj. placówek bankowych oferujących obsługę gotówkową oraz bankomatów). 

W ramach proponowanych działań zostało przewidziane także dążenie do samoregulacji zobowiązującej dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze do zapewnienia odpowiedniej sieci oddziałów i placówek z obsługą kasową oraz punktów 
dostępu do gotówki, w tym bankomatów. 

Chodzi ponadto działania ukierunkowane na przeprowadzenie przez dostawców usług płatniczych analizy zasadności i możliwości zastosowania w Polsce rozwiązań zwiększających dostępność gotówki, polegających m.in. na wprowadzeniu możliwości obsługi gotówkowej klientów banków w placówkach utworzonych przez zewnętrznego partnera (tzw. MultiCash Branch) czy automatyzacji obsługi klientów w placówkach bankowych poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń (tj. Assisted Self Service). Równolegle przewiduje się działania na rzecz samoregulacji w zakresie wprowadzenia rynkowych zmian opłat bankomatowych lub przygotowanie regulacji zobowiązującej dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze do zapewnienia odpowiedniego dostępu do głównych źródeł pozyskiwania gotówki. 

Propozycje działań uwzględniają również rozwój systemu depozytowego w kierunku umożliwienia bankom przechowywania znaków pieniężnych waluty polskiej w skarbcach firm CIT oraz uzupełniania depozytu gotówką pochodzącą z rynku. Pozwoli to na zwiększenie efektywności procesów zarządzania gotówką i obniżenie kosztów ponoszonych przez uczestników rynku, związanych m.in. z transportami gotówki. Ponadto, w ramach troski o utrzymanie i zapewnienie odpowiedniej jakości znaków pieniężnych funkcjonujących 
w obiegu, proponuje się monitorowanie oraz zaangażowanie w proces legislacyjny związany 

ze zmianą podstawy prawnej do wydania aktu wykonawczego w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: