NBP: Inwestycje mieszkaniowe konkurencyjne wobec lokat 10-letnich obligacji

Z opublikowanej przez NBP „Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2021 r.” wynika, że odnotowano wówczas dalsze wzrosty cen mieszkań w stosunku do II kwartału w większości największych miast w Polsce, wzrosły też dynamiki cen.

Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym wzrosły zwłaszcza w Łodzi, Wrocławiu i Krakowie.

Ceny transakcyjne na rynku wtórnym wzrosły zwłaszcza w Łodzi, Gdańsku i Warszawie.
Ponadto nadal inwestycja mieszkaniowa (nie uwzględniając kosztów transakcyjnych) była konkurencyjna na tle oprocentowania lokat bankowych bądź inwestycji w 10-letnie obligacje skarbowe. Stopa zwrotu z wynajmowanych mieszkań jest niska (ok. 2,9%), pomimo tego cieszą się one zainteresowaniem, gdyż długookresowo postrzegane są jako inwestycje umożliwiające przechowanie wartości.

Według NBP w III kwartale 2021 r. wartość wypłat nowych kredytów mieszkaniowych w Polsce była wyższa od wypłat kredytów w tym samym okresie 2020 r. Wartość nowych umów gospodarstw domowych na złotowe kredyty mieszkaniowe (bez umów renegocjowanych) wyniosła w III kwartale 2021 r. 23,6 mld zł, tj. była wyższa o ok. 1,4 mld zł (6,1%) wobec wielkości z poprzedniego kwartału oraz wyższa o ok. 9,7 mld zł (70,0%) względem III kw. 2020 r.

NBP poinformował także, iż szacowana stopa zwrotu z kapitału własnego deweloperów mieszkaniowych z projektów inwestycyjnych w III kw. 2021 r. utrzymała się na poziomie z poprzedniego kwartału i wyniosła ok. 22%. Było to skutkiem wzrostu cen transakcyjnych, pokrywających z nadwyżką wzrost kosztów producentów mieszkań.

Źródło

Skomentuj artykuł: