Nie ma kary bez ustawy. Sanepid musi oddać przedsiębiorcy 10000 zł plus odsetki

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz skutecznie obronił przedsiębiorcę. Sąd po raz kolejny orzekł, że urzędnicy nie mogą karać przedsiębiorców, jeżeli nie ma do tego podstawy ustawowej.

W dniu 9 marca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie, do której Rzecznik MŚP przystąpił w obronie przedsiębiorcy z branżyfitness, uchylił w całości decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora w Poznaniu oraz umorzył w całości postępowanie przeprowadzone przez Inspekcję Sanitarną w Poznaniu w przedmiocie wymierzenia przedsiębiorcy kary pieniężnej za naruszenie ograniczeń związanych z zapobieganiem skutków epidemii COVID-19.

Organy Inspekcji Sanitarnej nałożyły na przedsiębiorcę prowadzącego siłownię w kwietniu 2021 r. administracyjną karę pieniężną w wysokości 10.000 zł.

To kolejny wyrok korzystny dla przedsiębiorcy, a także utwierdzenie ukształtowanej już sądowej linii orzeczniczej, że zakazy działalności gospodarczej nie mogą być wydawane na podstawie legislacji podustawowej takiej jak Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r. poz. 512 ze zm.)

Rzecznik MŚP po raz kolejny przyczynia się do kształtowania korzystnej linii orzeczniczej dla przedsiębiorców prowadzących siłownie. Niejednokrotnie inspekcja sanitarna już na etapie postępowania administracyjnego umarzała postępowania w sprawie administracyjnych kar pieniężnych, bez konieczności angażowania sądów administracyjnych, o co wielokrotnie zabiegał Rzecznik MŚP.

Skomentuj artykuł: