Niecały milion Polskich Bonów Turystycznych w sierpniu

W ciągu całego sierpnia, tj. pierwszego miesiąca trwania programu Polski Bon Turystyczny Polacy pobrali 886 tysięcy bonów na kwotę 759 mln zł. Do programu zapisało się już ok. 20 tys. podmiotów turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi.


Do końca sierpnia zrealizowano płatności bonem na kwotę ponad 172 mln zł. Lista podmiotów biorących udział w programie nadal jest otwarta, mogą przystąpić do niego wszyscy przedsiębiorcy lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub turystyczne w Polsce. Do programu zapisało się już ok. 20 tys. podmiotów turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego.

Cieszymy się, że zdążyliśmy z uruchomieniem Bonu Turystycznego jeszcze w czasie wakacji. Tempo było zawrotne, ale dzięki temu wiele polskich rodzin mogło spędzić ostatnie dni lata na wspólnym wypoczynku. Liczba bonów pobranych w pierwszym miesiącu jest bardzo zadowalająca. Czas na pierwsze  podsumowanie przyjdzie w październiku.
Zachęcamy do płacenia bonem także w okresie jesiennym i później zimą, wiosną - podczas weekendowych wyjazdów czy ferii. Mamy przecież czas aż do marca 2022 r. Chcemy, by oferta placówek, w których można płacić bonem stale rosła i pozwalała odkrywać Polskę na nowo, bo Polska jest piękna

mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.

Za pomocą bonu rodzice i opiekunowie mogą płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. - Co ważne bon jest ważny do 31 marca 2022 roku i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze

mówi Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Skutki obecnego kryzysu są odczuwalne w całej branży. Zgodnie z przewidywaniami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju liczba podróży międzynarodowych może spaść w tym roku o 60%, a w przypadku drugiej fali pandemii nawet o 80%. W Polsce, sektor turystyczny odpowiada za ok. 6% PKB i tworzy ponad 700 tys. miejsc pracy, a turyści zagraniczni tylko w 2019 r. zostawili w naszym kraju ponad 37 mld zł.

Wykazująca ogromny potencjał rozwoju branża została bardzo silnie dotknięta, jednak problemy sektora turystycznego oznaczają również straty poniesione przez inne sektory gospodarki. Dlatego tak ważne było podjęcie natychmiastowych środków wspierających i aktywizujących branżę oraz opracowanie rozwiązań służących minimalizacji strat, a jednocześnie wzmacniających siłę nabywczą gospodarstw domowych.

Podobnie jak reszta świata, Polska zmaga się ze spadkiem ruchu turystycznego i trudną sytuacją całej branży. Turystyka międzynarodowa - zarówno przyjazdowa, jak i wyjazdowa, jest w tym roku znacznie zredukowana. Przy ograniczeniach dotyczących podróży zagranicznych realizujemy plan wsparcia lokalnej turystyki krok po kroku, z zachowaniem równowagi pomiędzy ochroną zdrowia i bezpieczeństwa Polaków a koniecznością ponownego ożywiania życia gospodarczego. Tegoroczny sezon turystyczny rozpoczął się ze znacznym opóźnieniem, ale już pierwszy miesiąc po uruchomieniu programu pokazał, że niesie on konkretną pomoc i pomaga zarówno rodzicom, którzy mogą przeznaczyć dodatkowe środki na pobyt w hotelu, udział w obozach czy koloniach, jak i przedsiębiorcom, którym pozwala zachować płynność finansową

mówi Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Bon ważny jest także dla rezerwacji usług świadczonych po 31 marca 2022, o ile płatność za jego pomocą zrealizowana zostanie przed tą datą. Lista dostępnych obiektów oferujących usługi zakwaterowania, wycieczki, atrakcje i usługi touroperatorów dostępna jest na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej: www.bonturystyczny.gov.pl oraz www.polska.travel

Przedsiębiorcy i organizacje, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną za pośrednictwem profilu PUE ZUS.

Skomentuj artykuł: