Niemcy: Kobiety w trudnej sytuacji na rynku pracy

Niemcy przed Dniem Kobiet analizują rynek pod względem równości szans pracownic i pracowników. Wniosek jest jednoznaczny: kobiety nadal znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (WSI) Fundacji im. Hansa Böcklera, która jest think tankiem federacji związków zawodowych DGB, poinformował, że kobiety w Niemczech nadal znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy pod wieloma względami. W aż 45 z 46 zbadanych branż kobiety zarabiały w ubiegłym roku mniej niż mężczyźni - poinformował WSI w opublikowanym w piątek badaniu. Jak wynika z badania Fundacji im. Hansa Böcklera, więcej od mężczyzn kobiety zarabiają tylko w usługach pocztowych. Raport zaprezentowano w Europejskim Dniu Równych Płac, który obchodzony jest 3 marca i na kilka dni przed Międzynarodowym Dniem Kobiet.

Naukowcy ocenili najnowsze dostępne dane z Federalnego Urzędu Statystycznego i Federalnej Agencji Pracy za lata 2021 i 2022. Według badania mężczyźni we wszystkich sektorach zarabiali w 2022 roku średnio 24,36 euro brutto na godzinę, a kobiety 20,05 euro. Oznacza to różnicę około 18 proc. W zależności od branży ta różnica wahała się od 4 proc. w przewozach pasażerskich i towarowych do 30 proc. w ochronie zdrowia i nawet 32 ​​proc. w doradztwie prawnym i podatkowym.

Jedynym wyjątkiem były usługi pocztowe. Stawka godzinowa dla kobiet w tym sektorze wynosiła 16,26 euro, czyli o dwa procent więcej niż w przypadku mężczyzn (15,93 euro). „Szklany sufit” jest nadal również na stanowiskach menadżerskich. W 26 z 34 branż, dla których dostępne były dane, kobiety rzadziej zajmowały stanowiska kierownicze niż mężczyźni.

Nierówności w tym zakresie są szczególnie widoczne w obszarze oświaty i nauczania, gdzie 50 proc. mężczyzn i tylko 28 proc. kobiet zajmuje stanowiska kierownicze. Jedynym obszarem, w którym kobiety przodują, jest transport pasażerski i towarowy.

Z drugiej strony prace dorywcze są w przeważającej mierze domeną kobiet. Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety pracują w pełnym wymiarze godzin. Z badania wynika, że ​​wiele dziedzin gospodarki – zwłaszcza przemysł – nadal jest zdominowanych przez mężczyzn. W inżynierii mechanicznej, budownictwie i inżynierii lądowej oraz instalatorskiej i wykończeniowej odsetek kobiet wynosi zaledwie 17 procent.

Odsetek zatrudnionych kobiet w branżach usługowych jest na ogół wyższy. Trzy sektory są nawet wyraźnie zdominowane przez kobiety: 80 procent pracowników służby zdrowia, 76 procent w usługach społecznych i 72 procent w edukacji i nauczaniu.

Przypadający na 7 marca Dzień Równej Płacy symbolicznie wskazuje dzień, do którego kobiety pracowały praktycznie nieodpłatnie, choć wykonują tę samą pracę co mężczyźni, którzy od 1 stycznia otrzymują wynagrodzenie.

Źródło

Skomentuj artykuł: