Niższe stawki VAT? Rząd chce powiązania ich z kondycją budżetu

Rząd chce, żeby powrót do niższych stawek VAT był powiązany z kondycją budżetu - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

"Projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych, a więc i z ogólną kondycją gospodarki, w związku z trwającym obecnie stanem epidemii. Art. 112d ustawy o finansach publicznych umożliwia wyłączenie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej w wyjątkowych sytuacjach (m.in. w sytuacji stanu epidemii, ogłoszonego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej) oraz jeżeli spełnione zostaną określone parametry makroekonomiczne. Zaprojektowany wcześniej mechanizm z art. 146aa nie uwzględniał sytuacji o których mowa w art. 112d o finansach publicznych, co uzupełnia zaproponowana nowelizacja" - napisano.

Pozostawia ona wcześniejsze warunki makroekonomiczno-fiskalne zastrzegając jednak, że powrót do niższych stawek VAT może mieć miejsce jedynie podczas stabilnej sytuacji gospodarczej, a więc podczas stosowania pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej z art. 112aa ustawy o finansach publicznych

dodano.

Jak wynika z wykazu prac, nowa konstrukcja projektowanego przepisu odracza powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc. i przewiduje, że powrót ten nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników, o których mowa w ust. 1 tego przepisu.
Źródło

Skomentuj artykuł:

N