Norweska ropa popłynie do Polski

Uruchomienie produkcji ropy naftowej ze złoża Yme na Norweskim Szelfie Kontynentalnym to jeden z kluczowych projektów inwestycyjnych Grupy Lotos. Jego realizacja przyczyni się do znacznego wzrostu wydobycia gdańskiego koncernu w Norwegii. Średnie wydobycie w perspektywie 5 lat wyniesie ok. 5 tys. bbl/dzień.

Start wydobycia ze złoża Yme zgodnie z przyjętym harmonogramem to kolejne, po tegorocznej aplikacji w rundzie koncesyjnej APA 2021 oraz ujednoliceniu udziałów w ramach projektu NOAKA, działanie potwierdzające konsekwentny rozwój działalności wydobywczej Lotosu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Łączny potencjał zasobowy tego złoża to ok. 63 mln bbl ropy naftowej. Dla 20% udziału Lotosu oznacza to potencjał ponad 12,5 mln bbl.

Złoże Yme odkryto w 1987 r. Znajduje się na Morzu Północnym, ok. 130 km od wybrzeża Norwegii. Operatorem złoża jest Repsol Norge, a 20% udziału operacyjnego w projekcie ma spółka Lotos Norge.

Wierzę, że ta inwestycja będzie korzystna nie tylko dla naszego koncernu, ale także dla całej polskiej gospodarki. Ponadto, efektywne zagospodarowanie zasobów w różnej lokalizacji to kolejny element dywersyfikacji i zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski

mówi Jarosław Wróbel, wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji.

Realizacja projektu Yme odbywa się na podstawie nowego planu zagospodarowania złoża, który został zatwierdzony w marcu 2018 r. Na przestrzeni 2021 r. realizowana była faza rozruchów offshore, z podłączaniem i uruchamianiem systemów produkcyjnych. Kolejny istotny kamień milowy osiągnięty został w sierpniu 2021 r., kiedy operator otrzymał zgodę regulatora na uruchomienie produkcji ze złoża Yme, z wykorzystaniem platformy Maersk Inspirer.

Równolegle, w maju 2021 r., operator zawarł szereg umów warunkowych z Maersk Drilling, Havila Sirius i innymi podmiotami. Ich wykonanie doprowadzi do przejęcia przez Repsol obowiązków stałego operowania platformą Maersk Inspirer oraz do zmiany jej właściciela.

Dotychczas spółka Lotos Norge w ramach konsorcjum wydobywała gaz ziemny i kondensat ze złóż zlokalizowanych w obszarach Heimdal i Sleipner na średnim poziomie ok. 13 tys. boe/dzień dla udziału Lotosu. Równolegle, prowadzone są działania związane z rozwojem nowych złóż w Norwegii.

Źródło

Skomentuj artykuł: