Nowe działania dla polskich rolników już uruchomione w ramach KPO

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z mieszkańcami kilku mazowieckich gmin. Najpierw zwiedził biogazownię w Grochowie Szlacheckim, a następnie - podczas spotkań otwartych - rozmawiał z rolnikami w Repkach, Miedznej i Łochowie.

- Biogazownie rolnicze to dobry pomysł na nowe źródła energii - stwierdził szef resortu rolnictwa po zapoznaniu się z funkcjonowaniem takiego obiektu. Wicepremier podkreślił znaczenie systemu funkcjonowania odbioru energii. - Odbierana jest energia elektryczna, ale planowane jest podłączenie sieci gazowej - dodał wicepremier Henryk Kowalczyk.

Poinformował również, że biometan ma być dostarczany do Sokołowa Podlaskiego. Realizacja odbywa się w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Biometan ma być wykorzystany do ogrzewania. - Jestem przekonany, że cała energia będzie dobrze wykorzystana w koenergii, zarówno prąd, jak i ciepło. I to jest to dobre rozwiązanie dla rolnictwa - podsumował wicepremier.

Podczas spotkań z rolnikami szef resortu rolnictwa zwracał uwagę na nowe działania uruchomione 17 października w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Podkreślił przy tym znaczenie środków na przetwórstwo. - Najważniejsze jest to, aby wartość dodana zostawała u rolnika albo w lokalnych rękach - stwierdził wicepremier.

Szef resortu rolnictwa podkreślił ponadto, że w ramach tego działania możliwy jest zakup wszelkich niezbędnych środków do produkcji, maszyn i urządzeń oraz na budowę i przebudowę budynków, a także na zakup środków transportu do przewozu produktów.

- Istotną nowością w ramach przetwórstwa jest to, że nie jest wymagane tworzenie dodatkowych miejsc pracy - dodał wicepremier. Dotacja wynosi do 0,5 mln zł dla rolników, dla mikroprzedsiębiorstw - 3 mln zł, dla małych przedsiębiorstw - 10 mln zł i 15 mln zł dla średnich przedsiębiorstw.

Jednocześnie szef resortu rolnictwa przypomniał, że w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego rolnicy mogą sprzedać produkty bez podatku dochodowego do wysokości 100 tys. zł. Mają także mieć darmowe miejsca na targowiskach w piątki i w soboty.

Kolejna możliwość w ramach KPO to uzyskanie pomocy finansowej na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Skomentuj artykuł: