Nowe kwoty połowowe na Bałtyku

W posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu uczestniczył wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Przedmiotem dyskusji był m.in. wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2022 r. w Bałtyku. Miała także miejsce wymiana poglądów na temat przyszłych konsultacji z państwami trzecimi tj. Norwegią i Wlk. Brytanią w sprawie możliwości połowowych na 2022 r.

W wyniku negocjacji ministrowie ds. rybołówstwa UE osiągnęli kompromis polityczny w zakresie wysokości kwot połowowych na 2022 r. w Morzu Bałtyckim. W trakcie debaty, wiceminister Bartosik podkreślił zaniepokojenie Polski słabnącą kondycją ryb bałtyckich i związanymi z tym poważnymi redukcjami kwot połowowych najważniejszych gatunków ryb.

Wskazał także, że zaproponowane wielkości całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC), w sposób nieporównywalny z innymi państwami regionu, dotkną polski sektor rybołówstwa, nie pozwalając na ekonomiczne prowadzenie działalności połowowej. Jednocześnie, zaapelował do Komisji o szybkie uruchomienie odpowiednich działań osłonowych w ramach funduszy europejskich dla rybołówstwa.

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem na 2022 r. ustalono następujące wielkości kwot połowowych na Morzu Bałtyckim. Kwota wyłącznie na przyłów: dorsz (obszar 22-24) 489 ton, dorsz (obszar 25-32) 595 ton, śledź (obszar 22-24) 788 ton oraz łosoś (obszar 22-31) 63 811 sztuk. Kwota przeznaczona na połowy ukierunkowane: śledź (obszar 25-29, z wyłączeniem Zatoki Ryskiej) 53 653 ton, gładzica (obszar 22-32) 9 050 ton oraz szprot (obszar 22-32) 251 943 ton.

Skomentuj artykuł: