Nowe warunki programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Ze względu na obecną sytuację ekonomiczną, znacznie mniej rodzin decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego i zakup własnego mieszkania niż w ubiegłych latach. Z myślą o nich powstał program „Mieszkanie bez wkładu własnego” z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który z początkiem marca zmienił warunki i umożliwił szerszej grupie osób ubieganie się o finansowanie. 
 

O kredyt w ramach programu można wnioskować w Banku Pekao SA,  który przygotował atrakcyjną ofertę cenową. 
 

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” to program Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który funkcjonuje od połowy ub. roku. Został on powołany, aby wesprzeć w zakupie własnego mieszkania Polaków, którzy mają za mało środków na wkład własny, ale posiadają dochody wystarczające, aby spłacić raty kredytu. Od teraz z programu mogą skorzystać kredytobiorcy, którzy nie są w stanie zapewnić wkładu własnego, jak również Ci, którzy mogą wnieść wkład do 200 tys. zł oraz nie wyższy niż 20 proc. wydatków (całkowitego kosztu inwestycji) przy kredycie z oprocentowaniem zmiennym/30 proc. wydatków przy kredycie ze stopą okresowo stałą. 
 

- Zmiany, które zostały wprowadzone do „Mieszkania bez wkładu własnego” z początkiem marca, pozwalają na skorzystanie z kredytu większej liczbie klientów. Teraz podwyższone zostały limity maksymalnej ceny zakupu mieszkania, dzięki czemu możliwe jest skredytowanie większej liczby mieszkań w ramach programu. Beneficjenci mogą uzyskać kredyt o wartości 100 proc. nieruchomości, jeżeli mają zdolność kredytową do spłaty tego zobowiązania. Wcześniej klienci nie mogli wnieść wyższego wkładu niż 10%. Teraz, posiadając wyższy wkład własny, w przypadku  powiększenia się gospodarstwa domowego o kolejne dziecko będą mogli skorzystać ze spłaty rodzinnej - mówi Piotr Gołąb dyr. Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego w Banku Pekao SA. 
 

Rodzinny kredyt mieszkaniowy mogą otrzymać osoby indywidualne, małżeństwa lub pary wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko, jeśli same oraz osoby, z którymi tworzą gospodarstwo domowe nie są właścicielami żadnej innej nieruchomości. 
 

Ponadto, o finansowanie mogą ubiegać się osoby, które posiadają co najmniej dwójkę pociech i są właścicielami mieszkania lub domu o metrażu, w zależności od liczby dzieci:  2 dzieci – do 50 mkw., 3 dzieci – do 75 mkw., 4 dzieci – do 90 mkw., 5 dzieci i więcej – bez limitu mkw. 
 

Kredyt może zostać przeznaczony m.in. na zakup mieszkania/domu i pokrycie kosztów  ich wykończenia lub remontu, na budowę domu i jego wykończenie bądź na kupno domu w trakcie budowy i jej dokończenie. Szczegółowe informacje można uzyskać w oddziale banku oraz na infolinii. Jeśli w trakcie spłaty kredytu rodzina powiększy się o kolejne dziecko, otrzyma 20 000 zł (drugie dziecko) lub 60 000 zł (kolejne dziecko) na spłatę kredytu. Wniosek o spłatę rodzinną należy złożyć za pośrednictwem banku nie później niż rok, licząc od dnia powiększenia gospodarstwa domowego.
 

Kredyt można zaciągnąć do 31 grudnia 2030 roku. Jest on udzielany w złotówkach, z okresem spłaty od 15 do 30 lat. Zabezpieczeniem części kredytu, tj. różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym, a faktycznie wniesionym przez kredytobiorcę jest gwarancja spłaty udzielana przez  BGK w ramach Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Wysokość gwarancji to nie więcej niż 20% wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt – maksymalnie 100.000 zł. Łączna wysokość objętej gwarancją części rodzinnego kredytu mieszkaniowego oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może być wyższa niż 200 tys. zł.
 

Do 18 kwietnia br. Bank Pekao S.A. oferuje atrakcyjne warunki cenowe: brak opłaty za zawarcie i przygotowanie umowy kredytu; marża 2,50 proc. lub okresowo (5 lat) stałe oprocentowanie kredytu. Stawka opłaty prowizyjnej na rzecz BGK wynosi 1 proc. kwoty objętej Gwarancją spłaty BGK. Opłata jest naliczana od kwoty brakującej do 20 proc. wkładu własnego, np. nie wnosząc żadnego wkładu własnego przy kredycie na kwotę 300 tys. zł, koszt gwarancji wynosi jedynie 600 zł. Zaciągając finansowanie z wkładem własnym powyżej 20 proc., ani bank, ani BGK nie pobiera żadnych opłat i prowizji. 

Źródło

Skomentuj artykuł: