Nowe wsparcie dla polskich eksporterów

Nowy pakiet gwarancji KUKE umożliwi BGK oferowanie atrakcyjnych warunków kredytów inwestycyjnych dla eksporterów.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisały umowę o rozszerzeniu współpracy. Przedsiębiorcy będą mieli teraz więcej możliwości finansowania swojego eksportu i rozwoju. 

Wspólnie z KUKE od 2009 r. wspieramy działalność polskich firm na arenie międzynarodowej. W efekcie jesteśmy z polskimi przedsiębiorcami już na 76 rynkach. Rozszerzenie naszej współpracy o wprowadzenie kredytów eksportowych ma na celu dalszy rozwój eksportu polskich towarów i usług. Podążamy za polskimi spółkami, niezależnie od branży, czy lokalizacji projektu. Wspieramy eksport zarówno do krajów określanych jako bezpieczne, jak i na rynki podwyższonego ryzyka, ale perspektywiczne. Naszymi działaniami wzmacniamy pozycję Polski i polskich firm za granicą

mówi Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu BGK.

BGK od wielu lat współpracuje z KUKE, a nowe rozwiązania produktowe ukierunkowane na rozbudowę potencjału eksportowego idealnie wpisują się w oczekiwania polskich przedsiębiorstw.

Gwarancja KUKE zabezpieczy spłatę nawet 80 proc. wartości kredytu dzięki czemu BGK może zaoferować np., większy limit kredytowy i wydłużyć okres finansowania. Dotychczasowe rozwiązania gwarancyjno - ubezpieczeniowe koncentrowały się przede wszystkim na finansowaniu kontraktów eksportowych podczas gdy rozszerzona oferta KUKE umożliwia nie tylko finansowanie inwestycji w Polsce, ale również za granicą, w tym transakcje M&A. Tego typu finansowania będą z pewnością powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorców, co pozwoli im na większy optymizm w realizacji planów ekspansji zagranicznej

tłumaczy Arkadiusz Zabłoński, dyr. departamentu ekspansji zagranicznej w BGK.

Nowe rozwiązania umożliwią przedsiębiorcom sfinansowanie m.in. przygotowania do eksportu, np. wybudowanie nowej hali, kupno terenu, linii produkcyjnej lub maszyn, dzięki którym powstanie eksportowane dobro lub usługa. Dadzą też możliwość uzyskania dodatkowego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia kredytu przeznaczonego na inwestycje zagraniczne, np. przejęcie dotychczasowego konkurenta czy akwizycję zakładu produkcyjnego. Wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznej jest szczególnie ważne w kontekście koronawirusa i rozwijania działalności gospodarczej polskich firm. Rodzimy eksport okazał się niezwykle odporny na efekty gospodarcze wywołane przez pandemię.

Minimalna wartość kredytu to 5 mln zł, a maksymalna długość jego spłaty wynosi 14 lat. Inne gwarancje uwzględnione w nowej umowie między BGK a KUKE dotyczą finansowania obrotowego dla eksporterów, zabezpieczenia płatności dla poszczególnych dostawców lub całych łańcuchów dostaw. Dotyczą również regwarancji kontraktowych bądź finansowania oraz refinansowania zagranicznych nabywców polskich dóbr o charakterze inwestycyjnym.

Przy szybko rosnących kosztach finansowania zmniejsza się zdolność kredytowa firm, co mogłoby zagrozić realizacji niektórych projektów inwestycyjnych. Użycie gwarancji KUKE ten problem niweluje. W naszej ofercie są jeszcze inne instrumenty, które zapewnią gładkie i bezpieczne prowadzenie biznesu w kraju i na zagranicznych rynkach, np. gwarancje płatnicze i ubezpieczenie kredytów akwizycyjnych

wyjaśnił Piotr Maciaszek, dyr. departamentu ubezpieczeń i współpracy międzynarodowej KUKE.

Od 2009 r. KUKE gwarantowała ubezpieczenie wszystkich umów kredytowych, które BGK podpisywał z przedsiębiorcami w rządowym Programie „Finansowe Wspieranie Eksportu”. Od początku trwania Programu BGK i KUKE zrealizowały ponad 3000 finansowań na łączną kwotę ponad 5 mld zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: