O ile wzrosły wydatki gospodarstw?

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w 2022 roku w gospodarstwie domowym wzrosły o 15,2 proc. rdr - podał GUS.

GUS podał, że przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2022 r. wartość 1475 zł. realnie były wyższe o 0,7 proc. od wydatków z 2021 r.

Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1420 zł i były wyższe nominalnie o 14,9 proc., a realnie o 0,4 proc. w stosunku do 2021 r.

GUS ocenia, że w 2022 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych, pomimo wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, realnie pogorszyła się, co wynika z wysokiego poziomu inflacji.

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł w 2022 r. wyniósł 2250 zł i był nominalnie wyższy o 11,4 proc., ale realnie niższy o 2,6 proc. od dochodu z 2021 r. 

Źródło

Skomentuj artykuł: