O ile zdrożeje mięso do końca 2022 r.

Ceny detaliczne mięsa wieprzowego mogą być w grudniu tego roku wyższe o 35-40 proc. niż w grudniu 2021 r., a wołowiny wzrosną o około 50 proc. - wynika z analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

"Przewiduje się, że w drugim półroczu bieżącego roku w Polsce, w wyniku dalszego wzrostu cen skupu trzody, ceny detaliczne mięsa wieprzowego będą wykazywały tendencję wzrostową. (...) Można przypuszczać, że w grudniu 2022 r. ceny detaliczne mięsa wieprzowego będą o ok. 35-40 proc. wyższe niż w grudniu 2021 r." - wskazano w analizie.

IERiGŻ zauważa, że czynnikiem hamującym wzrost cen mięsa wieprzowego będzie spowolnienie dynamiki obrotów handlowych. Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu globalnego popytu będzie duża liczba uchodźców z Ukrainy, ale spożycie na mieszkańca (wraz z uchodźcami) prawdopodobnie dość istotnie się zmniejszy.

- Można przypuszczać, że w grudniu 2022 r. ceny detaliczne mięsa wołowego wzrosną o ok. 50 proc., gdyż wspierać je będzie osłabienie złotego. Wynikająca z wojny w Ukrainie recesja gospodarcza może oddziaływać w kierunku przesunięcia popytu w kierunku tańszych rodzajów mięsa, w tym głównie drobiu. Ceny detaliczne mięsa drobiowego też wzrosną o 25-30 proc., ale i tak drób pozostanie najtańszym mięsem

wskazano w analizie.

Analitycy instytutu oceniają, że w 2022 r. spożycie wieprzowiny może obniżyć się z 41 kg na mieszkańca w 2021 r. do 39 kg, a wołowiny z 2,5 kg do 2,4 kg, spożycie drobiu zaś z 28,5 do 28 kg/mieszkańca. W rezultacie ogólne spożycie mięsa (wraz z podrobami) prawdopodobnie zmaleje o ok. 3 kg do 73,5 kg/mieszkańca.

Źródło

Skomentuj artykuł: