Obajtek: musimy mieć nowoczesną energetykę

Musimy mieć konkurencyjną gospodarkę i w związku z tym musimy mieć nowoczesną energetykę – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, zapowiadając, iż koncern będzie starał się o kolejne koncesje pod budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

PKN Orlen poinformował w środę, że w ramach aktywnego angażowania się w realizację polityki energetycznej Polski, „podjął strategiczne partnerstwo z amerykańską firmą GE Renewable Energy, jednym z wiodących na świecie producentów turbin dla morskich elektrowni wiatrowych”.

„Podpisane porozumienie wzmocni konkurencyjność PKN Orlen w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku”

podkreślił koncern.

 Jak zauważył, jego współpraca z GE Renewable Energy „stanowi kolejny etap realizacji strategii Orlen2030”, która zakłada osiągniecie neutralności emisyjnej do 2050 r.

„Morska energetyka wiatrowa jest jednym z filarów zielonej transformacji PKN Orlen”

zaznaczono w informacji.

Wspomniano przy tym, że do 2030 r. koncern, zgodnie ze swą strategią, planuje zainwestować w nisko i zeroemisyjne projekty energetyczne, w tym w offshore, 47 mld zł.

„Musimy mieć konkurencyjna gospodarkę, w związku z tym musimy mieć nowoczesną energetykę. Patrzymy również w kierunku Bałtyku. Dla nas, dla naszej strategii jest bardzo ważny ten kierunek. I tu widzimy bardzo mocne możliwości naszego rozwoju, rozwoju koncernu”

oświadczył prezes PKN Orlen podczas środowej konferencji prasowej.

Przypominając, iż PKN Orlen ten posiada obecnie jedną koncesję na 1,2 GW z lokalizacją na Morzy Bałtyckim, Obajtek zapowiedział, że koncern „będzie pretendować” do pozyskania kolejnych koncesji.

„Przede wszystkim musimy mieć element skali”

ocenił prezes PKN Orlen.

Jego zdaniem, ekonomia skali ma zasadnicze znaczenie dla łańcuchów dostaw i montażu finansowych „tak strategicznego procesu, jak morska energetyka wiatrowa”. Do tego procesu – jak zaznaczył Obajtek - potrzebny „jest międzynarodowy partner, firma z gigantycznym doświadczeniem, firma innowacyjna, która działa na wielu rynkach, także w Polsce, a taką firmą jest GE”.

Według wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, porozumienie PKN Orlen z GE Renewable Energy, to krok w kierunku zdobywania nowych technologii i doświadczeń międzynarodowych koncernów, korzystne dla obu stron. Jak stwierdził Sasin, podpisanie porozumienia między oboma podmiotami „to historyczny moment, który będzie zmieniał Polskę na dziesięciolecia a może i stulecia”.

Wicepremier mówił m.in., że PKN Orlen wchodzi w nowe obszary działalności, jak chociażby morska energetyka wiatrowa, a sama spółka wkrótce jeszcze bardziej się powiększy.

„Strategiczne partnerstwo w offshore to bardzo dobra wiadomość dla Polski, wejście nowych technologii i nowe miejsca pracy”

podkreślił Sasin.

Prezes GE Renewable Energy Jerome Pecresse powiedział, że porozumienie z PKN Orlen to krok przyczniający się do dalszego, pomyślnego rozwoju obu firm. Zauważył przy tym, że Polska, jak inne kraje, stawia czoła wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną.
 

„Polska ma bardzo dobre zasoby morskie, które przyspieszą ten proces transformacji energetycznej. W Polsce mamy wysokiej jakości zasoby, które z łatwością można wykorzystać. Niewątpliwie rząd podjął bardzo mądrą decyzję strategiczną, związaną z rozwojem energetyki morskiej. GE z chęcią będzie uczestniczył w takiej transformacji”

oświadczył Pecresse.

Jak zadeklarował, „GE chce przyczynić się do rozwoju energetyki morskiej w Polsce”.

 „Oczekujemy na podjęcie kolejnych kroków”

dodał prezes Prezes GE Renewable Energy.

Podkreślił, iż firma ta bardzo dobrze zna Polskę, działając na naszym rynku w segmencie energetycznym, w tym energetyki morskiej. Pecresse ocenił, że współpraca z PKN Orlen przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki, także na poziomie lokalnym.

PKN Orlen przypomniał, że zgodnie z założeniami PEP2040, do 2030 r. na Morzu Bałtyckim, w ramach tzw. pierwszej fazy, powstaną farmy o łącznej mocy 5,9 GW. Dokument przewiduje, że do 2040 r. moce wytwórcze farm zlokalizowanych w polskiej części Bałtyku osiągną od 9 do 11 GW mocy.

„Będzie to możliwe m.in. dzięki zbliżającemu się postępowaniu koncesyjnemu, w ramach którego do rozdysponowania jest 11 lokalizacji dla farm, o łącznej powierzchni 2342 km kw., wskazanych w planie zagospodarowania polskich obszarów morskich”

wyjaśnił koncern.

Jak przypomniał PKN ORLEN, dysponując aktualnie jedną koncesją na Bałtyku o mocy do 1,2 GW, koncern realizuje projekt Baltic Power w ramach farmy wiatrowej powstającej w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. W nadchodzącym postępowaniu koncesyjnym koncern planuje pozyskać kolejne lokalizacje, wykorzystując do tego wiedzę i doświadczenie własne oraz GE Renewable Energy. Podkreślono zarazem, że „strategiczne partnerstwo między PKN Orlen a GE Renewable Energy wesprze rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej”.

Poprzez jego realizację, jak wyjaśniono w informacji, GE Renewable Energy „będzie dążyć do tworzenia w Polsce miejsc pracy, wspierając tym samym rozwój lokalnego łańcucha dostaw dla całego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej”.

„Poprzez współpracę z PKN Orlen, GE Renewable Energy będzie rozbudowywało swoje możliwości produkcyjne w Polsce oraz wesprze koncern w staraniach o nowe koncesje dla morskich farm wiatrowych”

zapowiedziano w komunikacie.

PKN Orlen wspomniał, że obszar, na którym ma powstać farma wiatrowa w ramach projektu Baltic Power to ok. 131 km kw., zlokalizowany ok. 23 km na północ od linii brzegowej Bałtyku, na wysokości Choczewa i Łeby.

„Rozpoczęcie jej budowy planowane jest w 2023 r., a zakończenie w 2026 r.”

podał koncern.

Jak zaznaczył PKN Orlen, koncern inwestuje także w lądowe farmy wiatrowe - w lutym nabył od dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych farmę Kanin o mocy 20 MW, zlokalizowaną w woj. zachodniopomorskim, z w marcu zakupił od hiszpańskiego funduszu inwestycyjnego trzy kolejne lądowe farmy wiatrowe: Kobylnica - 41,4 MW, Subkowy - 8 MW i Nowotna - 40 MW, wszystkie zlokalizowane w woj. pomorskim. 

Źródło

Skomentuj artykuł: