Od nowego roku zmiany dot. cen

Obowiązek uwidaczniania, obok ceny i ceny jednostkowej, również informacji o obniżonej cenie towaru lub usługi zakłada rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące uwidaczniania cen towarów i usług - przekazał resort. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. - dodano.

Jak wskazało ministerstwo, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące uwidaczniania cen towarów i usług, zakłada lepszą informację dla konsumentów i łatwiejsze porównywanie cen w sklepach.

- Świadomy konsument chce podejmować decyzje w oparciu o jasną i przejrzystą informację. Rozporządzenie wydane przez MRiT określa obowiązek uwidaczniania, obok ceny i ceny jednostkowej, również informacji o obniżonej cenie towaru lub usługi. Takie rozwiązanie ułatwieni nam wszystkim porównanie cen produktów, a tym samym dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich - wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Ministerstwo wyjaśniło, zgodnie z przepisami rozporządzenia m.in. "cenę, cenę jednostkową lub informację o obniżonej cenie uwidacznia się na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy cena, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów".

- Obowiązek ten może być realizowany np. poprzez informację na wywieszce, w cenniku czy postaci nadruku na towarze - wskazano.

Resort przekazał, że rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r., razem z ustawą z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo podkreśliło, że są to rozwiązania, które wdrażają do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161.

- Celem całego pakietu zmian jest wzmocnienie skuteczności obowiązujących przepisów konsumenckich oraz unowocześnienie i ulepszenie niektórych instrumentów ochrony interesów konsumentów w kontekście dynamicznie postępującej cyfryzacji gospodarki - podkreślono.

Podpisana w grudniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela wprowadza zmiany także w ustawie z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Doprecyzowano sposób uwidaczniania cen w przypadku zastosowania ich obniżek oraz uzupełniono przesłanki, które należy uwzględnić przy nakładaniu kary na przedsiębiorcę naruszającego przepisy dotyczące uwidaczniania cen. 

Źródło

Skomentuj artykuł: