Odrabianie cyfrowych zaległości

Polska musi być Polską równych szans - podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Niestety, szkoły gminne były często niedoinwestowane, co odbijało się na poziomie wykształcenia dzieci z prowincji. W ostatnich latach nadrabiamy zaległości.

Aż 43% Polaków w wieku 16-74 lata ma niski poziom podstawowych umiejętności cyfrowych. To właśnie skutek braku odpowiedniej edukacji, jak i sprzętu w szkołach. Tymczasem umiejętności te stają się niezbędne w życiu prywatnym i zawodowym, a specjalizacje, w których są potrzebne, w 2021 roku pojawiły się już w 34% ogłoszeń o pracę. Dodatkowo, dla pełni szans w życiu społecznym i zawodowym, same kompetencje cyfrowe mogą nie wystarczyć. - Kompetencje przyszłości są dziś niezbędne do życia, czy to w kontekście edukacji, pracy czy po prostu codziennego funkcjonowania. W Fundacji Orange rozumiemy je szerzej niż tylko jako umiejętności czysto techniczne związane ze sprawną obsługą aplikacji czy różnych narzędzi. Ważne są także kompetencje społeczne: m.in. empatia, współpraca Połączenie tych umiejętności pozwoli lepiej odnaleźć się we współczesnym świecie – powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Rząd już dawno zauważył ten problem. - Dlatego priorytetem rządu jest wyrównywanie szans rozwojowych w całej Polsce - uważa premier Mateusz Morawiecki. Realizowane są liczne programy mające na celu wsparcie dla gminnej oświaty oraz unowocześnienie wyposażenia w polskich szkołach. Jednym z nich jest program pt.: „Wsparcie dzieci i wnuków pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. W ramach tego projektu ponad 500 mln zł z grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ma zwiększyć dostępność mieszkańców terenów popegeerowskich m.in. do komputerów oraz internetu. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program powstał, bo na terenach popegeerowskich zauważono zwiększony deficyt sprzętu komputerowego, czy utrudnienia w dostępie do internetu. Wpłynęło to na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci podczas zdalnej nauki. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń. – Epidemia pokazała, jak trudno jest zapewnić normalne kształcenie w sytuacji, kiedy trzeba było przejść w tryb online, uczenia się poza szkołą. To była wielka strata dla dzieci, dla młodzieży – podkreślił szef polskiego rządu. 

Poszczególne gminy popegeerowskie mogą otrzymać do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w ramach „Grantu – PPGR”. Wysokość środków przeznaczonych na ten projekt to dokładnie 586 222 805 zł. Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie liczby dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w gminie do maksymalnej stawki za komputer w kwocie 2 500 zł i za tablet do 1 000 zł. – Program ma on na celu wyrównanie przede wszystkim szans rozwojowych. To duży program modernizacyjny – powiedział szef polskiego rządu. – Przez lata pandemii trzeba było sobie radzić – trzeba było sprzętu, komputerów, połączenia z internetem. Nie wszystkie szkoły miały pod tym względem równy start i równe szanse. Szkoły we wsiach popegeerowskich, ze względu na wiele problemów przede wszystkim na zaszłości, nie miały takich samych możliwości jak gdzie indziej – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Dofinansowanie można otrzymać na:

•    sprzęt komputerowy z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną - w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
•    ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
•    usługę zapewniającą dostęp do internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu.

Oprócz dofinansowania dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR rząd wspiera również cyfryzację samorządów. W ramach projektu Cyfrowa Gmina jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki na zadania związane z cyfryzacją urzędów oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. Samorządy otrzymują dofinansowanie na zadania związane z cyfryzacją urzędów JST oraz jednostek im podległych i nadzorowanych. Środki są przeznaczone m.in. na:

•    nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, 
•    edukację cyfrową w zakresie obsługi sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
•    analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Kolejny element to program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli inicjatywa, dzięki której każda szkoła w Polsce ma darmowy dostęp do szybkiego i bezpiecznego Internetu.

W rządową kampanię "odrabiania" zaległości cyfrowych wpisują się też prywatne firmy. Właśnie Rusza ​Orange Digital Center (ODC) – inicjatywa, której celem jest wsparcie ludzi w rozwoju kompetencji przyszłości, niezbędnych dziś w życiu społecznym i zawodowym. ODC łączy projekty edukacji pozaformalnej Fundacji Orange. Chętni mogą zgłaszać się m.in. do Szkoły Kodowania na bezpłatne, profesjonalne kursy programowania połączone z doradztwem zawodowym i nastawione na wzmacnianie także umiejętności społecznych.

Główna siedziba ODC mieści się w Warszawie w Centrum Kreatywności Targowa, gdzie znajdują się nowoczesne przestrzenie do szkoleń i warsztatów. Dlatego warsztaty prowadzone są stacjonarnie w Warszawie i online. Nabór zgłoszeń do projektu trwa do 15 listopada 2022. Partnerami są Pomorska Fundacja Inicjatyw Społecznych  I Centrum Kreatywności Targowa. Więcej informacji i regulamin przyjmowania zgłoszeń można znaleźć tutaj:  http://www.szkolakodowania.com/

Wraz z otwarciem Orange Digital Center w Polsce ruszył także nabór zgłoszeń do nowej edycji projektów: YouthLab i MakerWoman realizowanych w kreatywnej przestrzeni FabLab powered by Orange w Warszawie. Pracownie te wyposażone są w nowoczesne technologie, takie jak drukarki 3D, plotery laserowe, frezarki CNC, elektronikę czy maszyny do szycia, aby umożliwić ludziom nabywanie nowych kompetencji w nurcie D-I-Y. YouthLab skierowany jest do młodych dorosłych (do 25. roku życia), chcących spróbować swoich sił w branży kreatywno-cyfrowej.

A MakerWoman do kobiet, także obywatelek Ukrainy przebywających w Polsce, które chcą poszerzyć swoje kompetencje wymagane przez nowoczesny rynek pracy.  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia poprowadzą edukatorzy i edukatorki Stowarzyszenia Robisz.to. Więcej informacji: https://fablabwarszawa.pl/projekty.

Dzięki Orange Digital Center rozwinie się także program Pracowni Orange w małych miastach i wsiach. To multimedialne świetlice wyposażone w darmowy internet oraz nowoczesny sprzęt, w których mieszkańcy mogą korzystać z przestrzeni do spotkań, z kursów, warsztatów czy ciekawych wydarzeń. Przy wsparciu Fundacji działają już od 2012 roku. Specjalnie dla mieszkańców powiatów, w których znajdują się Pracownie, Fundacja Orange przygotowała kursy Szkoły Kodowania w wersji online.  Szczegóły na temat rekrutacji można znaleźć tutaj: http://www.szkolakodowania.com/ W 2023 roku Fundacja Orange planuje założyć nowe Pracownie Orange w kolejnych miejscowościach w Polsce.

Skomentuj artykuł: