Ogromne zainteresowanie aukcją OZE

Moc nowych źródeł, które powstaną w wyniku aukcji dla małych, czyli poniżej 1 MW instalacji PV przekroczy 700 MW - szacuje Urząd Regulacji Energetyki. URE rozstrzygnął ostatnią z tegorocznych aukcji dla odnawialnych źródeł energii.

Aukcja była przeznaczona dla instalacji do 1 MW, wykorzystujących wiatr lub słońce. Cała pula wsparcia przypadła fotowoltaice. Jak podał w piątek URE, cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 360 zł za MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 222,87 zł za MWh.

Do aukcji przystąpiło 590 wytwórców, składając łącznie 1618 ofert. Wszystkie oferty pochodziły od instalacji fotowoltaicznych.

W ramach tego koszyka na zakup 11,76 TWh energii przeznaczono ponad 4,5 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano 99,9 proc. energii o łącznej wartości ponad 3 mld zł, co stanowi 67 proc. możliwego do uzyskania wsparcia. Wsparcie zapewniło sobie 235 wytwórców.

Jak podkreślił Urząd, w związku z olbrzymią liczbą złożonych ofert, zwycięzcy aukcji zostali wyłonieni nie tylko w oparciu o cenę sprzedaży, ale również kolejność ich złożenia. Zgodnie bowiem z ustawą o OZE, w przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o sprzedaży rozstrzyga kolejność złożonych ofert.

Łączna ilość energii zaoferowana przez wytwórców - 24,6 TWh stanowiła ponad 209 proc. ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Natomiast łączna wartość energii zaoferowana przez wytwórców - 6,6 mld zł - stanowiła blisko 147 proc. wartości energii określonej w ogłoszeniu.

Źródło

Skomentuj artykuł: