Ogromny, historyczny sukces, który świadczy o sile polskiej gospodarki

W maju br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,1 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. „W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,1 pp. To najniższa stopa bezrobocia, jaką w maju odnotowano od ponad 30 lat” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec maja 2023 r. wyniosła 5,1 proc. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu br. i o 0,3 pkt proc. mniej niż w końcu maja 2022 r. - Kolejny raz jesteśmy świadkami efektywności instrumentów, jakie wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości. Działania, które podjęliśmy, skutecznie chronią polski rynek pracy i wspierają przedsiębiorczość Polaków. Najnowsze dane potwierdzają, jak bardzo pracowitym i ambitnym narodem jesteśmy – podkreśliła Marlena Maląg.

Najniższą stopę bezrobocia w Polsce odnotowano w województwie wielkopolskim (3 proc.), a najwyższą (8,6 proc.) w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim.

W maju br. w urzędach pracy zarejestrowano 803,6 tys. bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych spadła o 18,3 tys. osób, czyli o 2,2 proc. W rejestrach bezrobotnych w końcu maja 2023 r. było o 46,6 tys. (tj. o 5,5 proc.) mniej bezrobotnych niż w końcu maja 2022 r.


Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 92,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 11,7 tys. więcej niż w kwietniu 2023 r.

Według danych Eurostatu mamy najniższą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia w Polsce i w Czechach w kwietniu br. wyniosła 2,7 proc. wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie Euro. - To ogromny, historyczny sukces, który świadczy o sile polskiej gospodarki – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Skomentuj artykuł: