Opracują cyfrową bliźniaczkę Ziemi

Kilka europejskich instytucji oficjalnie uruchomiło projekt Destination Earth (DestinE), którego celem jest stworzenie wirtualnej symulacji Ziemi – poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Dzięki takiemu cyfrowemu modelowi będzie można śledzić i przewidywać zmiany środowiska oraz wpływ człowieka na nie.

Projekt, który ruszył 30 marca, jest prowadzony przez Komisję Europejską, we współpracy z ESA, Europejskim Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) i Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).

Celem DestinE jest opracowanie niezwykle dokładnego cyfrowego modelu Ziemi, dzięki któremu będzie można śledzić i przewidywać zmiany środowiska oraz wpływ człowieka na nie. Ma to pomóc w zrozumieniu wpływu zmian klimatu na poszczególne składowe ziemskiego systemu i pozwolić na lepsze podejmowanie decyzji i opracowywanie strategii adaptujących do tych zmian lub im zapobiegającym. W projekcie zostaną wykorzystane najnowsze technologie obliczeniowe, dane satelitarne, a także uczenie maszynowe.

Europejska Agencja Kosmiczna będzie odpowiedzialna za DestinE Open Core Service Platform, czyli przyjazną dla użytkownika platformę opartą o obserwacyjne dane z kosmosu, w tym dane z projektów Earth Explorer i Copernicus Sentinel, a także dane z ECMWF, a później również od innych dużych europejskich dostawców danych.

EUMETSAT będzie zajmować się „oceanem” wielochmurowych danych, w tym zaprojektowaniem, wdrożeniem, testowaniem i działaniami online. Z kolei rolą ECMWF będzie utworzenie Digital Twin Engine, a w szczególności rozwój dwóch pierwszych cyfrowych bliźniaczek Ziemi, w ramach projektów Digital Twin on Weather-Induced and Geophysical Extremes oraz Climate Change Adaptation Digital Twin.

Projekt DestinE będzie rozwijany stopniowo. Do 2024 roku ma zostać opracowana otwarta platforma cyfrowa i pierwsze dwie cyfrowe bliźniaczki Ziemi. Natomiast pełna cyfrowa replika naszej planety ma zostać opracowana do 2030 roku.

Źródło

Skomentuj artykuł: