Organizatorzy turystyki: VAT za kupione noclegi można odliczać

1 stycznia 2021 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o VAT, która firmom kupującym usługi noclegowe w celu ich odsprzedaży, pozwala odliczać VAT. Polska Izba Turystyki (PIT) zapytała fiskusa, czy takie samo prawo przysługuje w przypadku zakupu noclegów do końca 2020 r. - poinformowały wiadomosciturystyczne.pl.

Z otrzymanej przez PIT interpretacji indywidualnej wynika, że zakup usługi noclegowej (w celu odsprzedaży) przed 1 stycznia 2021 r. nie uprawniał do odliczania VAT. Izba nie zgodziła się z tym stanowiskiem i skierowała sprawę do sądu administracyjnego.

W wyroku wydanym w dniu 05.12.2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził prawidłowość stanowiska PIT. Sąd zgodził się z Izbą, iż przepis ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r.) pozbawiający podatników (dokonujących odsprzedaży usług noclegowych) prawa do odliczania VAT od nabywanych usług noclegowych, narusza przepisy unijne.

Od wydanego wyroku organ interpretacyjny złożył skargę kasacyjną. W wydanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał zarzuty organu za bezpodstawne, podzielając punkt widzenia wyrażony przez sąd pierwszej instancji. Wyrok nie wiąże organów podatkowych w innych sprawach, ale daje pośrednikom turystycznym (trudniącym się odsprzedażą pojedynczych usług noclegowych) podstawę oraz argumenty do ubiegania się do własnego organu z wnioskiem o zwrot nadpłaty VAT.

Skomentuj artykuł: