Ørsted i PGE mają wykonawcę projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica

Polska spółka duńskiej grupy doradczo-inżynieryjno-projektowej Ramboll, wspólnie z polskim biurem projektowym Projmors, przygotuje projekt budowlany dla obu etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 2 i Baltica 3, którą wspólnie realizują Ørsted i Grupa PGE.

Wykonawca odpowiadać będzie także za przygotowanie dokumentacjii uzyskanie pozwolenia na budowę dla części morskiej projektu MFW Baltica.

- Cieszymy się, że prace nad jedną z najważniejszych części projektu Baltica 2+3 zleciliśmy doświadczonemu konsorcjum. Morska energetyka wiatrowa to konkurencyjny rynek, na którym firmy zdobywają doświadczenie i budują kompetencje m.in. współdziałając w ramach konsorcjum stworzonego między globalnym i krajowym graczem.  Te dobre praktyki obserwowaliśmy na innych rynkach, a teraz widzimy to także w Polsce - mówi Søren Westergaard Jensen, dyr. projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica z ramienia Ørsted. - Wzmocnienie kompetencji polskiego przemysłu w ramach projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica to także praktyczna realizacja zobowiązania, które podjęliśmy jako inwestor zagraniczny podpisując Umowę Sektorową na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - dodaje Jensen.

- Mamy za sobą kluczowe postępowanie, które poprzedza ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica o mocy ok. 2,5 GW - największej na Morzu Bałtyckim. Rozpoczynamy współpracę z wykonawcą, który ma bogate doświadczenie z zakresu morskiej energetyki wiatrowej i procesu pozyskiwania pozwoleń. Cieszy nas, że w skład konsorcjum wchodzi biuro projektowe z Gdańska, co jest dowodem na to, że polskie przedsiębiorstwa aktywnie wykorzystują możliwości włączenia się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wykonawca - konsorcjum spółek Ramboll Polska oraz Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego - został wyłoniony w ramach postępowania przetargowego w trybie dialogu konkurencyjnego. Jego zadaniem jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla fundamentów, turbin, kabli wewnętrznych i stacji elektroenergetycznych na morzu, jak również uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie przygotowanie projektu technicznego Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Termin realizacji zadania to III kwartał 2023 r.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW jest planowane na 2026 r. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1498 MW, ma być oddany w 2027 r.

Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe dla części morskiej, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). W 2022 r. partnerzy projektu spodziewają się otrzymania kolejnych decyzji administracyjnych dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwolenia na budowę. To ostatnie pozwolenia wymagane przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Źródło

Skomentuj artykuł: