Ostatni dzień na złożenie tego wniosku

Tylko do piątku, 15 lipca hodowcy mogą składać do ARiMR wnioski o wsparcie dla producentów świń - przypomniało w czwartek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2 lipca weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o pomocy finansowej dla producentów świń. Na jego mocy wdrożony został mechanizm nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej skierowany do hodowców utrzymujących lochy.

Wnioski o wsparcie finansowe w ramach tego instrumentu można składać tylko do 15 lipca - przypomniał w czwartek resort rolnictwa.

Jak wyjaśniono, wysokość pomocy to 80 zł do jednej sztuki świni urodzonej w gospodarstwie producenta od 1 kwietnia do 30 czerwca br. Oznakowanie takich świń musi być jednak zgłoszone do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 15 lipca. Maksymalna kwota pomocy, jaka może zostać przyznana producentowi, wynosi 160 tys. zł.

Resort poinformował, że wniosek o udzielenie pomocy finansowej producent świń składa raz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

"Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń" - dodano.

Ministerstwo podkreśliło, że w przypadku złożenia wniosku po 15 lipca nie będzie wszczynane postępowanie o przyznanie pomocy.

"Ponadto w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o udzielenie pomocy, przez tego samego producenta świń, rozpatrzeniu podlega wyłącznie pierwszy z tych wniosków, przy czym o kolejności tych wniosków decyduje data wpływu do Agencji" - wyjaśniono.

Źródło

Skomentuj artykuł: