PANA podsumowała pierwszy rok działalności

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) przedstawiła niedawno sprawozdanie za rok 2020. To pierwszy rok działalności instytucji, która sprawuje nadzór nad biegłymi rewidentami, firmamy audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. PANA, powstała 1 stycznia 2020 r., przejęła zadania Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) i większość zadań wykonywanych wcześniej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

- Zmiany w prawie, które weszły w życie od stycznia 2020 r. polegały na zwiększeniu centralizacji nadzoru nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami. Mamy obowiązek cyklicznie przeprowadzać tam kontrole - powiedział podczas wtorkowej konferencji Marcin Obroniecki, prezes PANA.

Prezes Agencji zaznaczył, że pandemia COVID-19 spodowała dodatkowe trudności w pracy PANA.

- Wiele naszych zadań ustawowych, przede wszystkim kontrole i postępowania, musiało odbywać sie zdalnie. Początkowo regulacje nie pozwalały na kontrole zdalne, co było dodatkową trudnością. Co więcej, musieliśmy przeprowadzać nie tylko kontrole bieżące, ale również zaległe, które nie zostały wykonane przez KNA i Krajową Komisję Nadzoru - powiedział Obroniecki. Dodał, że zmiany nastąpiły dopiero po wejściu w życiu tzw. ustawy covidowej.

Obroniecki podkreślił, że firmy audytorskie w większości pozytywnie przyjęły kontrole zdalne mimo początkowego sceptycyzmu i wątpliwości w części firm. 

- Kontrolowanie zdalne było standardem nawet przed epidemią w większości państw UE - mówił prezes PANA. 

- Musieliśmy wszystko budować od nowa i byliśmy - można powiedzieć - pewnego rodzaju start-upem. Cel, który udało się zrealizować i z którego jesteśmy dumni, to że dało się skompletować naprawdę dobrą i dużą kadrę kontrolerów i są to wybitni eksperci w swoich dziedzinach

ocenił.

Marcin Obroniecki podkreślił znaczenia budowanie komunikacji z firmami audytorskimi na temat zasad przeprowadzenia kontroli zdalnej. Dodał, że kontrole mają służyć przede wszystkim poprawie jakości sprawozdań finansowych, a to w konsekwencji powinno mieć przełożenie na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

- Nasze zadania ustawowe to jednak nie tylko kontrole. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy projekt STREFA - System rejestracji i ewidencji firm audytorskich, który ma na celu usprawnienie komunikacji na linie nadzorca-podmioty nadzorowane, wpisujący się w program Polski Cyfrowej. Prowadzimy także listę firm audytorskich, która ma służyć także osobom trzecim - wyliczał prezes PANA.

Agencja zobowiązana jest także do realizacji działań edukacyjnych, co jest dla prezes Obronieckiego istotnym elementem misji Agencji. Przykłada dużo uwagi do edukacji finansowej, argumentując, że jest to wiedza, którą duża część społeczeństwa powinna posiadać.

Jak wynika ze sprawozdania, PANA do końca roku 2020 wykonała 42 kontrole firm audytorskich, podczas których skontrolowano łącznie 105 akt badań (wśród których w 30 wykryto nieprawidłowości). 

Sprawozdanie dostępne jest na stronach Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

 

Źródło

Skomentuj artykuł:

N