PGNiG będzie odbierać gaz z Litwy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyskało przydział mocy regazyfikacyjnych w litewskim terminalu LNG. Zapewni to spółce możliwość sprowadzenia poprzez ten terminal ponad 0,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Okres rezerwacji wynosi 10 lat.

Klaipedos Nafta - operator terminalu LNG w Kłajpedzie na Litwie - rozstrzygnął procedurę przydziału mocy regazyfikacyjnych w litewskim gazoporcie. W jej wyniku PGNiG uzyskało możliwość regazyfikacji 6 TWh skroplonego gazu ziemnego rocznie, co odpowiada ponad 0,5 mld surowca w stanie lotnym. Rezerwacja dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2032 r.

- Skroplony gaz ziemny odgrywa istotną rolę w procesie dywersyfikacji dostaw zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Dzięki długoterminowej rezerwacji mocy regazyfikacyjnych w terminalu w Kłajpedzie, PGNiG będzie mogło wykorzystać swoje kompetencje w zakresie handlu LNG, aby zwiększyć dostępność gazu dla odbiorców w obu krajach. Jestem przekonana, że współpraca Klaipedos Nafta i PGNiG przyczyni się nie tylko do realizacji planów biznesowych obu firm, ale umożliwi także dalszą integrację rynków gazowych w tej części Europy

- mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

GK PGNiG jest użytkownikiem terminala w Kłajpedzie od maja br. - pierwsza  dostawa ładunku zamówionego przez GK PGNiG miała miejsce 6 maja 2022 r. Od tej pory PGNiG odebrało w litewskiej instalacji 6 dostaw. Po regazyfikacji część wolumenu została sprzedana odbiorcom z krajów bałtyckich, reszta trafiła na rynek polski poprzez uruchomiony w maju 2022 r. Gazociąg Polska-Litwa.

Długoterminowa rezerwacja mocy regazyfikacyjnych w terminalu w Kłajpedzie wpisuje się w strategię rozwoju GK PGNiG na rynku skroplonego gazu ziemnego. Portfel kontraktów LNG Spółki obejmuje miedzy innymi kontrakty w formule free-on-board (FOB), która wskazuje, że za odbiór i transport ładunku z terminala skraplającego odpowiada kupujący. To do kupującego należy także decyzja o porcie przeznaczenia dostawy. PGNiG będzie więc mogło kierować ładunki LNG nie tylko do gazoportu w Świnoujściu, ale również do innych terminali, m.in. w Kłajpedzie.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: