PGNiG nagrodzony w Pakistanie. Kwieciński: nasze działania przynoszą realny efekt i są zauważane

Oddział PGNiG w Pakistanie został wyróżniony za wsparcie dla lokalnych społeczności oraz ochronę środowiska nagrodą „Annual Environment Excellence Awards”, przyznawaną przez pakistańskie Narodowe Forum Środowiska i Zdrowia (NFEH) - poinformowało PGNiG.

Jak podała spółka, Oddział Operatorski PGNiG w Pakistanie został wyróżniony za program realizowany na terenach obejmujących koncesję Kirthar, gdzie spółka prowadzi poszukiwania i eksploatuje złoża gazu Rehman i Rizq. W ramach programu m.in. zasadzono ponad 2 tys. drzew na terenie Kopalni Rehman, uruchomiono oczyszczalnię ścieków wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na peryferiach Zakładu Produkcyjnego Rehman. PGNiG wsparło też projekty zaopatrzenia lokalnej społeczności w wodę, rozwój infrastruktury drogowej oraz budowę punktu medycznego z bezpłatną pomocą medyczną i okulistyczną.

Jak oświadczył prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, jednym z głównym założeń spółki jest minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne przy okazji poszukiwań i wydobycia węglowodorów.

"Jednocześnie, jako firma odpowiedzialna społecznie, zawsze staramy się wspierać społeczności, mieszkające na terenach, na których działamy – zarówno w Polsce, jak i zagranicą. W prowincji Kirthar w Pakistanie jesteśmy obecni już od 15 lat i można powiedzieć, że staliśmy się częścią tamtejszej społeczności. Tym cenniejsze jest dla nas wyróżnienie, które otrzymaliśmy za prowadzoną tam działalność społeczną i ekologiczną" – podkreślił Kwieciński.

"Nagroda przyznana przez NFEH to jasny sygnał, że nasze działania przynoszą realny efekt i są zauważane. Będziemy je kontynuować oraz podejmować kolejne inicjatywy zgodne z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Będziemy robić to również w biznesie, np. dynamicznie rozwijając segment OZE, który jest jednym z kluczowych elementów strategii naszej spółki" – dodał Kwieciński.

Jak przypomniała spółka, jej pakistański oddział podejmuje też doraźne inicjatywy. Np. w czasie pandemii COVID-19 PGNiG kupiło i rozdystrybuowało 500 paczek z żywnością. Miejscowa ludność otrzymała również pomoc po katastrofalnych opadach monsunowych – oddział przekazał namioty i prowiant dla poszkodowanych.

Celem Annual Environment Excellence Awards jest docenianie i promowanie organizacji, które wnoszą szczególny wkład w ochronę środowiska, ograniczanie emisji oraz kontrolowanie procesów związanych z utylizacją odpadów i zanieczyszczeniami, chroniąc tym samym krajowy i regionalny ekosystem. Nagroda wyróżnia podmioty, dla których zrównoważony rozwój to podstawa prowadzenia działalności bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, w przyjaznej koegzystencji ze społecznościami lokalnymi.

Narodowe Forum Środowiska i Zdrowia to pakistańska organizacja non-profit, której celem jest szerzenie wiedzy na temat ochrony przyrody, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. NFEH powstało w 1999 r. i jest organizacją stowarzyszoną z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP).

Źródło

Skomentuj artykuł: