PGNiG po połączeniu z Orlenem zachowa swoja strukturę

„Pracownicy i ich kompetencje są priorytetem dla nas i dla powstającego multienergetycznego koncernu” - to kluczowy przekaz płynący ze spotkania prezesa PKN Orlen, Daniela Obajtka i prezes PGNiG, Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak z przedstawicielami związków zawodowych i Rady Pracowników, działających w GK PGNiG. Podczas rozmów potwierdzono zachowanie struktury GK PGNiG w ramach nowego koncernu, omówiono strategiczne wyzwania związane z finalizowanym procesem połączenia, a także zadeklarowano otwartość na dalszy dialog ze stroną społeczną. 

- Budujemy jeden silny podmiot, który będzie inwestował w nowe perspektywiczne obszary, w tym odnawialne źródła energii, rozwój paliw alternatywnych, czy magazynowanie energii. Dla pracowników łączących się firm to szansa na zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się, nowoczesnym koncernie. Proces połączenia chcemy przeprowadzić transparentnie, sprawnie i z poszanowaniem praw pracowników, dlatego tak ważny jest dla nas konstruktywny dialog ze stroną społeczną, który od początku prowadzimy - mówi prezes Daniel Obajtek.

Prezes przypomniał, że po połączeniu spółki córki GK PGNiG staną się spółkami zależnymi od PKN Orlen. Zmiana właścicielska nie zmienia nic w zakresie warunków zatrudnienia pracowników. Wyjątkiem jest Gas Storage Poland, która objęta jest środkami zaradczymi i będzie pod nadzorem nowego inwestora. Zmiany w pierwszym etapie dotyczyć będą pracowników zatrudnionych w PGNiG SA, ponieważ ta spółka przekształcona zostanie w oddział PKN Orlen. Stąd też priorytetowe jest wypracowanie w pierwszej kolejności porozumienia zabezpieczającego gwarancje dla tej grupy pracowników z przedstawicielami związków zawodowych działających w PGNIG SA spółki.

- Priorytetem są dla nas gwarancje zatrudnienia i bezpieczeństwo pracy dla pracowników. Chcemy, aby ich unikalne kompetencje były efektywnie wykorzystane w nowym koncernie multienergetycznym

podkreśliła prezes PGNiG.

Jednocześnie dodała, że PGNiG będzie liderem w tych obszarach, w których już ma wypracowaną i ugruntowaną pozycję. Chodzi m.in. o upstream, ciepłownictwo, dystrybucję czy magazynowanie. Nadal realizowane będą programy rozwojowe, m.in. wodorowy, przy optymalnym wykorzystaniu kompetencji wszystkich łączących się podmiotów.

W czasie rozmów podkreślono, że integracja pozwoli wspólnie przygotować odpowiedzi na strategiczne wyzwania w łączonych spółkach. Zapewniono również, że proces i warunki tworzenia multienergetycznego koncernu na bieżąco będą omawiane ze stroną społeczną, tak aby pracownicy GK PGNiG mieli dostęp do wiarygodnych informacji. Celem łączonych podmiotów jest budowanie wspólnej przyszłości w taki sposób, by wykorzystywać najlepsze kompetencje każdej ze spółek, przy udziale pracowników, którzy są najcenniejszym kapitałem i siłą nowo powstającego koncernu.

Skomentuj artykuł: