PGNiG zwiększa pojemność Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowice

Rozbudowujemy Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach, dzięki temu możliwości gromadzenia zapasów gazu w kraju wzrosną o 25 proc., do 4 mld m. sześc. - poinformowała prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak. Jak oceniła, ta inwestycja znacząco wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Jak podkreśliła szefowa PGNiG, rozbudowa magazynu gazu w Wierzchowicach będzie znaczącym wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. "W efekcie tej inwestycji o wartości 385 mln zł, nasze możliwości gromadzenia zapasów gazu wzrosną aż o 25 proc., czyli dodatkowe 800 mln m sześc." - poinformowała.

W jej ocenie dzięki temu Polska będzie bardziej odporna na takie kryzysy jak ten, z którym mamy obecnie do czynienia w Europie. Inwestując w infrastrukturę magazynową, zwiększamy potencjał polskiego rynku gazu - dodała szefowa PGNiG.

Waksmundzka-Olejniczak zwróciła uwagę, że będzie to jeden z priorytetowych obszarów działalności koncernu multienergetycznego, który PGNiG buduje wspólnie z PKN Orlen i Grupą Lotos.

Spółka podała, że inwestycja w Podziemny Magazyn Gazu (PMG) Wierzchowice na Dolnym Śląsku pozwoli zwiększyć jego pojemność czynną z obecnych 1,3 mld m sześc. do 2,1 mld m sześciennych gazu. W konsekwencji, na Wierzchowice będzie przypadać prawie połowa krajowych zdolności magazynowych, które po rozbudowie sięgną 4,03 mld m sześciennych. Stąd bardzo istotnym celem inwestycji jest zwiększenie mocy zatłaczania i odbioru gazu, co zapewni większą elastyczność magazynu i możliwość jego wykorzystania w sytuacjach nagłego zwiększenia zapotrzebowana na gaz. Dzięki realizacji inwestycji moc zatłaczania Wierzchowic wzrośnie o jedną trzecią, z obecnych 14,4 mln m sześc. do 19,2 mln m sześc. na dobę. Jeszcze bardziej, bo aż o 66 proc. zostanie zwiększona moc odbioru – z 14,4 mln m sześc. do 24 mln m sześc. na dobę - wskazała.

Spółka dodała, że w ramach rozbudowy PMG Wierzchowice zostaną m.in. wykonane trzy nowe odwierty do zatłaczania i odbioru paliwa, rozbudowana instalacja do osuszania gazu oraz zostaną zainstalowane dodatkowe agregaty sprężające do tłoczenia gazu.

Prezes PGNiG wskazała, że ze względu na czas i koszt budowy, instalacje magazynowe wymagają długofalowej strategii. PGNiG ma taką strategię i konsekwentnie ją realizuje.

"W ostatniej dekadzie zwiększyliśmy pojemność krajowych magazynów o 1,5 mld sześć., a więc niemal o 100 proc. W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę klastra B w magazynie kawernowym w Kosakowie" - zaznaczyła.

"Jednak, aby te inwestycje miały realny wpływ na bezpieczeństwo dostaw, trzeba w nich zgromadzić odpowiednie zapasy gazu. Dlatego z równą determinacją realizujemy zasadę pełnego zatłoczenia magazynów przed sezonem grzewczym" - dodała Waksmundzka-Olejniczak.

Jak podkreśliła, w tym roku, ze względu na sytuację geopolityczną, proces napełniania magazynów rozpoczął się wcześniej i dziś są one wypełnione niemal w 100 procentach.

Polskie podziemne magazynu gazu są własnością PGNiG, operacyjnie zarządza nimi Gas Storage Poland z Grupy Kapitałowej PGNiG, który posiada status operatora systemu magazynowania i zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnia pojemności magazynowe wszystkim zainteresowanym podmiotom na równoprawnych warunkach umownych.

Według prezes Gas Storage Poland Beaty Wittmann rozbudowa PMG Wierzchowice ma duże znaczenie dla rynku gazowego, na którym obserwujemy duży popyt na to paliwo. Zwiększone pojemności i moce PMG umożliwią lepsze zbilansowanie i poprawią bezpieczeństwo dostaw również dla rozwijającego się sektora elektroenergetyki opartego o źródła gazowe.

PMG Wierzchowice to magazyn złożowy, w którym gaz gromadzony jest w wyeksploatowanym złożu. Odkryto je w 1971 roku a wydobycie prowadzono przez 23 lata. W 1995 r. sczerpane złoże gazu przekształcono w magazyn, którego pojemność wynosiła początkowo 0,6 mld m sześc. gazu. Do zatłaczania i odbioru zapasów wykorzystywano odwierty, którymi wcześniej prowadzono eksploatację. W kolejnych latach systematycznie zwiększano pojemność instalacji.

Źródło

Skomentuj artykuł: