Piąty pakiet sankcji. Co zawiera?

Piąty pakiet sankcji UE w związku z wojną w Ukrainie przewiduje m.in. obok zakazu przywozu węgla z Rosji do UE, wywóz banknotów w walutach państw członkowskich UE do Rosji i Białorusi - poinformował resort finansów.

Ministerstwo w opublikowanym w piątek komunikacie przypomniało, że 9 kwietnia wszedł w życie tzw. piąty pakiet sankcji Unii Europejskiej, skierowanych przeciwko Rosji i Białorusi.

"Nowe sankcje dotyczą m.in. zakazu przywozu węgla z Rosji na terytorium UE oraz wprowadzają restrykcje dotyczące transportu. Statki, jachty, rekreacyjne jednostki pływające, skutery wodne zarejestrowane pod banderą Rosji nie mogą wpływać do unijnych portów. Zakazano wywozu do Rosji i Białorusi banknotów w walutach państw członkowskich UE"
 

wymieniło MF.

Dodano, że zakazany jest - z wyjątkiem realizacji do 10 sierpnia 2022 r. kontraktów zawartych przed 9 kwietnia 2022 r. - przywóz węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z tego kraju.

Ministerstwo wskazano ponadto, że zakazany jest też transport drogowy wykonywany przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Rosji albo Białorusi. Zakaz ten obejmuje również tranzyt.

Piąty pakiet sankcyjny rozszerza też wykaz towarów objętych zakazem wywozu do Rosji o kolejne grupy np.: drewno, papier, wyroby z cementu, alkohole alifatyczne, nawozy zawierające chlorek potasu.

Pełna lista zakazanych towarów znajduje się w rozporządzeniu Rady (UE) 2022/576 z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L111 z 08.04.2022 r., str. 1) - podało MF.

Źródło

Skomentuj artykuł: