Pieniądze z resortu rozwoju dla 25. projektów

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii po raz kolejny zorganizowało konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu turystyki.

Celem akcji skierowanej do organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki i krajoznawstwa, jest systematyczne podnoszenie konkurencyjności sektora turystyki i wzmacniania turystycznego wizerunku Polski. W tym roku dofinansowane miały możliwość uzyskać projekty dotyczące jednego z trzech obszarów tematycznych: 

  1. renowacji istniejących i wytyczania nowych szlaków turystycznych na terenie Polski; 
  2. innowacyjnych rozwiązań w turystyce zwiększających bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych; 
  3. rozwoju kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług.

W drodze konkursu wyłoniono 25 projektów, które uzyskają wsparcie ministerstwa. W pierwszym z obszarów pomoc finansową uzyskały projekty zaproponowane m.in. przez PTTK COTG oraz PTTK O/Mazowsze (uzyskały odpowiednio 325 tys. i 200 tys. zł dofinansowania), przy realizacji drugiego z obszarów wsparto projekty zaproponowane m.in. przez Forum Turystyki Regionów (98,8 tys. zł) oraz Gdańskiej Organizacji Turystycznej (97 tys. zł). W trzecim zaś Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych (139 tys. zł) i ROT Woj. Świętokrzyskiego (104 tys. zł).

Skomentuj artykuł: