Pierwsza transza wsparcia trafiła do LOT-u

Uruchomiono pierwszą transzę pomocy rządowej dla PLL LOT, chodzi o podniesienie kapitału o 1,1 mld zł - poinformowało dzisiaj Ministerstwo Aktywów Państwowych.

"Rozpoczęła się realizacja zapowiadanego przez rząd planu pomocy dla LOT. Uruchomiona została jej pierwsza transza, chodzi o podniesienie kapitału o 1,1 mld zł" - napisał resort na Twitterze.

Ministerstwo Aktywów Państwowych informowało w połowie grudnia, że przyjęty przez rząd i notyfikowany przez Komisję Europejską pakiet pomocy dla LOT-u umożliwi spółce dalsze funkcjonowanie w obliczu pandemii i pozwoli zachować tysiące miejsc pracy, nie tylko w branży lotniczej.

MAP podkreślił, że "ewentualna upadłość linii byłaby nie do zaakceptowania z perspektywy interesów gospodarczych oraz strategicznych kraju".

"Z tego względu Rząd RP podjął decyzję o udzieleniu LOT pomocy" - dodano.

Jak informowała w grudniu br. Komisja Europejska, zatwierdziła ona "dwa polskie środki pomocy na łączną kwotę około 650 mln euro (około 2,9 mld zł), których celem jest wsparcie linii lotniczych LOT w związku z pandemią koronawirusa". Wskazano, że "środki pomocy obejmują pożyczkę subsydiowaną w wysokości 400 mln euro (około 1,8 mld zł) oraz zastrzyk kapitałowy w wysokości około 250 mln euro (około 1,1 mld zł)".

Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła wówczas, że LOT odgrywa kluczową rolę dla sieci połączeń i gospodarki Polski.

- Dzięki zastosowanym środkom pomocy LOT otrzyma około 650 mln euro na walkę ze skutkami obecnego kryzysu. Decyzja gwarantuje, że państwo otrzyma wystarczające wynagrodzenie z tytułu ryzyka, jakie ponoszą podatnicy, oraz że wsparcie będzie obwarowane określonymi warunkami, w tym zakazem wypłaty dywidend i premii oraz dalszymi środkami mającymi ograniczyć zakłócenie konkurencji - powiedziała.

Polska zgłosiła Komisji, zgodnie z tymczasowymi ramami prawnymi, dwa środki wspierające LOT: pożyczka subsydiowana w wysokości 400 mln euro (około 1,8 mld zł) oraz zastrzyk kapitałowy w wysokości 250 mln euro (około 1,1 mld zł) w formie subskrypcji nowo wyemitowanych akcji przejętych przez Polskę.

Komisja stwierdziła, że środki zgłoszone przez Polskę są zgodne z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych.

Właścicielem 100 proc. akcji PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza. Jedynym akcjonariuszem PGL jest Skarb Państwa, a prawa z akcji w tej spółce wykonuje Minister Aktywów Państwowych. 

Źródło

Skomentuj artykuł: