Pierwszy krok w kierunku cyfryzacji rolnictwa

Pandemia COVID-19 zmieniła funkcjonowanie gospodarki, w tym także rolnictwa. Uwidoczniła, jak ważna staje się sprawna komunikacja na odległość oraz możliwość załatwiania swoich spraw, w tym urzędowych przez internet. Stąd pomysł, aby na portalu Gov.pl utworzyć osobną podstronę poświęconą działaniom na rzecz rolnika w ramach tzw. „Okienka dla rolnika” - informuje ministerstwo rolnictwa.

niezalezna.pl POLECA

„Okienko” ma być skoncentrowanym źródłem wiedzy i miejscem załatwienia różnych spraw przez rolników.

Chcemy, aby z jednego miejsca, jednym loginem i hasłem, np. przez profil zaufany, mieszkaniec obszarów wiejskich mógł w prosty sposób załatwić wiele spraw w zakresie rolnictwa

podkreśla minister Grzegorz Puda.

Poprzez integrację różnych systemów i baz danych poszczególnych instytucji, rolnik nie będzie musiał podawać wielu informacji, ponieważ te będą pozyskiwane automatycznie do wniosku, który będzie miał zamiar złożyć. To pozwoli ograniczyć do niezbędnego minimum ilość wykonywanych czynności oraz zaoszczędzić czas na załatwienie konkretnej sprawy.

Dodatkowo ministerstwo planuje uprościć i usprawnić niektóre już teraz udostępniane usługi świadczone przez nasze jednostki Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy poszczególne Inspekcje.

15 kwietnia 2021 r. zostało zawarte stosowne porozumienie pomiędzy zaangażowanymi instytucjami, które pozwoli na opracowanie i udostępnienie wybranych usług cyfrowych dla rolnika w ramach tzw. „Okienka dla Rolnika”. Oprócz MRiRW oraz KPRM w projekt zostały zaangażowane również Jednostki Podległe i Nadzorowane Ministerstwu tj.:

 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
 • Głównym Inspektoratem Weterynarii,
 • Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz
 • Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Budowa usług cyfrowych jest procesem złożonym, wymagającym przebudowy i dostosowania systemów informatycznych w poszczególnych jednostkach. Dlatego w ramach „Okienka dla Rolnika” zostało wybranych kilka usług, które ministerstwo chce wdrożyć w ciągu 1-1,5 roku.

Będą to usługi, które zastąpią dotychczasową papierową formę wniosków formą elektroniczną i będą dotyczyły wniosku:

 • zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego;
 • rolniczego handlu detalicznego (RHD);
 • zgłoszenia do KRUS umów dzierżawy;
 • wniosku o wypłatę zawieszonej części emerytury (renty);
 • zgłaszanie umów cywilnoprawnych;
 • wniosku o dopłatę do materiału siewnego;
 • wniosek o ocenę polową materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego;
 • wpisu do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych oraz systemu obsługi producentów ekologicznych.

 

Tagi

Skomentuj artykuł:

N