PKP Intercity zawarła dwuletni kontrakt na dostawy energii

Przez najbliższe dwa lata niemal wszystkie pociągi narodowego przewoźnika będą zasilane przez PKP Energetyka. To kolejna, wieloletnia umowa zawarta przez obie firmy od 2001 r. Kontrakt podstawowy obejmuje wolumen prawie 1,6 TWh, a wartość zamówienia przekracza 1,1 mld zł. netto.

Przewoźnik i dostawca energii współpracują nieprzerwanie od momentu podziału na spółki. W grudniu br. podpisano kolejną umowę na dostawę energii trakcyjnej do 2022 r. z opcją jej przedłużenia na dalsze 12 miesięcy. W wersji rozszerzonej kontrakt opiewa na 1,7 mld zł netto. Przewoźnik ma w niej zagwarantowaną m. in. ciągłość i bezpieczeństwo dostaw zasilania, model rynkowy mitygujący ryzyka cenowe dedykowane dla sektora kolejowego, a także możliwość rozliczania się na podstawie rzeczywistego zużycia energii z wykorzystaniem zainstalowanych w lokomotywach i elektrycznych zespołach trakcyjnych liczników energii elektrycznej. Obie spółki widzą także realną możliwość przyszłej współpracy w ramach projektów OZE i programu „Zielona Kolej”. 

Podpisaliśmy umowę, która zapewnia nam ciągłość dostaw energii na najbliższe 24 miesiące z opcją przedłużenia na kolejny rok. Takie bezpieczeństwo jest dla nas bardzo istotne i sprawia, że możemy planować pozostałe zakupy czy inwestycje

powiedział Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity.

Rozważamy także wdrożenie rozwiązań OZE w celu obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby zasilania infrastruktury kolejowej

dodał. 

W odpowiedzi na zapytanie firm kolejowych zrzeszonych w sektorowym Centrum Efektywności Energetycznej Kolei,  przygotowaliśmy projekt „Zielona Kolej”. To produkt tworzony w odpowiedzi na potrzeby świadomych, pro-ekologicznych spółek, takich jak PKP Intercity

powiedział Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

Przez kilka ostatnich lat polska kolej odnotowywała bardzo dobre wyniki przewozowe. W 2019 r. z usług kolei skorzystało ponad 335 mln pasażerów, z czego 49 mln to podróżujący z PKP Intercity. Mimo trudnego roku spowodowanego pandemią kolej funkcjonuje bez zakłóceń, zapewniając dostawy towarów i możliwość przemieszczenia.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N