Płace w ujęciu realnym spadły we wrześniu o 2,3%

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu br. o 14,5% w stosunku do września 2021 r. i wyniosło 6687,81 zł. To poniżej stopy inflacji, która we wrześniu br. wyniosła 17,2%. Oznacza to, że wynagrodzenia w ujęciu realnym spadły we wrześniu o 2,3% w stosunku rocznym - pisze w komentarzu Jarosław Jamka, Chief Investment Officer w WealthSeed. 

Jak podkreśla, to już drugi miesiąc z rzędu, kiedy roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw jest poniżej wzrostu inflacji.

Oprócz wynagrodzeń miesięcznych (w sektorze przedsiębiorstw dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób), GUS podaje też kwartalnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (za Q2 2022 wynosiło 6,156.25 zł). 

Najistotniejsze z punktu widzenia danych o wynagrodzeniach jest jak dużo we wzroście wynagrodzeń jest dodatków i wypłat inflacyjnych (jest to tak zwany efekty drugiej rundy, kiedy wzrost cen wpływa na wzrost wynagrodzeń). Takie dodatki inflacyjne mogą jeszcze mieć charakter jednorazowy, ale też szybko mogą przekształcić się w stałą indeksację inflacyjną.

Przypomnijmy, że w lipcu br. część wzrostu wynagrodzeń w branży górniczej był spowodowany właśnie premiami inflacyjnymi. Jak raportuje GUS ,we wrześniu br. też mieliśmy wypłaty premii z powodu inflacji.

Obecnie najwyższe przeciętne wynagrodzenia są w branży „Informacja i komunikacja” – 11,306.58 zł. Druga branża z najwyższymi pensjami to „Górnictwo i wydobycie” z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 10,496.77 zł.

Inflacja w Polsce we wrześniu 2022 r. wyniosła 17,2% w stosunku rocznym. Tylko w trzech branżach wzrost przeciętnego wynagrodzenia był wyższy od stopy inflacji (transport, górnictwo i wytwarzanie energii – gdzie wzrost wynagrodzeń wyniósł od 23 do 25%). 

- Na koniec spójrzmy jeszcze na zmianę przeciętnego wynagrodzenia od marca 2021 roku (ostatni raz, kiedy inflacja była poniżej górnej granicy przedziału inflacyjnego NBP, czyli poniżej 3,5%)

- proponuje ekspert. 

- W marcu 2021 roku inflacja wyniosła 3,2% (w stosunku rocznym), natomiast w kwietniu 2021r. już 4,3%. W pięciu branżach wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyprzedził wzrost inflacji w tym okresie. Najwyższy wzrost wynagrodzeń w tym okresie mieliśmy w górnictwie w wysokości 35,1%

- dodaje.

W ciągu ostatniej dekady nominalne wynagrodzenia w Polsce rosły sporo szybciej niż inflacja, czyli mieliśmy wzrost realnych wynagrodzeń. Od stycznia 2010 roku do marca 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie o 83,5%, podczas gdy skumulowana inflacja za ten okres wyniosła jedynie 23,5%. Od marca 2021 do września 2022 r. wynagrodzenia wzrosły o 12,8%, przy wzroście inflacji o 20,3% - stwierdza ekspert na zakończenie. 

Źródło

Skomentuj artykuł: