Początek końca wysokiej inflacji? Tak, spadają ceny zbóż na rynkach światowych

W ministerstwie odbyło się spotkanie prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Rozmowy koncentrowały się wokół spraw dotyczących eksportu ukraińskiego zboża, sektora trzody chlewnej, dzierżaw ziemi i systemu oddłużeniowego.

foto główne

Sytuacja na rynku zbóż jest dynamiczna. Uważnie ją monitorujemy. To był jeden z tematów, które poruszyłem w Kijowie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.  – To ważne, żeby eksport z Ukrainy oznaczał eksport tranzytowy i to chcemy wzmocnić – dodał. Szef rządu mówił że pomoc dla Ukrainy jest i będzie udzielana, ale eksport zbóż nie może negatywnie wpływać na sytuację polskich rolników.

Rząd zabiega o pomoc ze strony Unii Europejskiej dla rolników

Sytuacja zewnętrzna nie jest sprzyjająca, gdyż spadają ceny zbóż na rynkach światowych – dodał wicepremier Henryk Kowalczyk. Wicepremier zwrócił uwagę, że aktywnie zabiega o pomoc ze strony Unii Europejskiej, gdyż to polscy rolnicy, a także rolnicy z Rumunii i innych państw przygranicznych, ponoszą największe obciążania wynikające z decyzji Komisji Europejskiej o bezcłowym imporcie z Ukrainy. Jednocześnie przypomniał o polskiej propozycji dopłat do skupu pszenicy i kukurydzy, którą to pomoc jednak musi zatwierdzić Komisja Europejska: –  Nasze propozycje muszą być realne, bo inaczej odpowiedź KE będzie negatywna, a to przedłuży zastosowanie mechanizmu wsparcia - stwierdził wicepremier.

– Taka zgoda jest konieczna, abyśmy nie zostali oskarżeni o niedozwoloną pomoc publiczną – przypomniał premier Mateusz Morawiecki.

Szef resortu rolnictwa podkreślił również, że na granicy prowadzone są bardzo ścisłe kontrole jakości sprowadzanego zboża. Poinformował ponadto, że w piątek będzie rozmawiał w Warszawie z ministrem rolnictwa Ukrainy o usprawnieniu transportu zboża przez terytorium Polski. Przedstawiciele NSZZ RI Solidarność jako jedno z rozwiązań usprawniających działania na rynku zbóż wskazali na uruchomienie agroterminalu w Świnoujściu.

Sektor trzody chlewnej - tu też jest wsparcie dla producentów

Premier i wicepremier podkreślili działania wspomagające producentów trzody chlewnej, w tym dopłaty do loch. Pozwoliły one na wyhamowanie tempa likwidacji gospodarstw rolnych zajmujących się trzoda chlewną. – Sytuacja w sektorze poprawia się z powodu wzrostu cen na wieprzowinę – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk. Zwrócił przy tym uwagę, że sytuacja jest dynamiczna, a konsumenci już sygnalizują, że ten rodzaj mięsa zaczyna być za drogi. Wicepremier Kowalczyk dodał, że rząd przygotowuje rozporządzenie, które pozwoli rolnikom hodować trzodę chlewną na własne potrzeby w uproszczonym trybie bioasekuracji.

Rolnicy: potrzebujemy więcej ziemi

Związkowcy podnosili również kwestię zapotrzebowania rolników na ziemię. Podkreślali przy tym konieczność jasnej deklaracji w zakresie kończących się w tym roku wielu dzierżaw. – Stanowisko jest jasne – nie ma przedłużania dzierżaw do tych dzierżawców, którzy nie wywiązali się z obowiązku wyłączenia 30 proc. gruntów i oddania ich do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – poinformował szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

– Każdy przypadek przedłużenia dzierżawy, oczywiście pod warunkiem, że te 30 proc. gruntów było wyłączone, jest rozpatrywany indywidualnie – podkreślił dyrektor generalny KOWR Waldemar Humięcki, który także uczestniczył w rozmowach z przedstawicielami rolników.

Oddłużenie gospodarstw rolnych - jak to zrobić?


Działacze NSZZ RI Solidarność zwracali uwagę na złe funkcjonowanie przepisów dotyczących oddłużenia gospodarstw rolnych. Wicepremier Henryk Kowalczyk podzielił ten pogląd i zaproponował powstanie roboczego zespołu, który dokładnie przeanalizuje konkretne przypadki, co pozwoli na wypracowanie dobrego mechanizmu oddłużeniowego.

W trakcie bezpośrednich rozmów z premierem i wicepremierem rolnicy poruszyli też inne tematy.  Wyrażali m.in. obawy co do wniosków o płatności, w związku z nowymi mechanizmami, które wchodzą w życie razem z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej. – Mamy przeszkolonych ponad 3 tysiące doradców, którzy w przyszłym tygodniu zaczną prowadzić szkolenia dla rolników – poinformował szef resortu rolnictwa. Wicepremier zwrócił uwagę, że wiele działań jest bardzo prostych, jak np. ekoschemat dotyczący planu nawożenia z wapnowaniem, w ramach którego przysługuje dopłata w wysokości 300 zł/ha. Jak podkreślił szef resortu rolnictwa jest ona niezależna od dopłat do wapnowania udzielanych w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolejna sprawa podnoszona przez związkowców dotyczyła trudności na rynku mrożonych owoców miękkich przed zbliżającym się sezonem. Zaapelowali o większą aktywność Krajowej Grupy Spożywczej. Wicepremier Henryk Kowalczyk poinformował, że zakupionych zostało już kilka magazynów przeznaczonych do przechowywania. – Wszystkim nam zależy na stabilizacji, bo ona jest najlepszym sprzymierzeńcem rolnika – dodał wicepremier Kowalczyk. – Tymczasem trzeba współpracować, by pokonywać problemy i wzmacniać polskie rolnictwo.

Szef resortu zapowiedział kontynuację rozmów z przedstawicielami NSZZ RI Solidarność.

Skomentuj artykuł: